Dva milijuna kuna kroz mjeru za potporu malih OPG-a

Lokalna akcijska grupa Lika objavila je prvi LAG- Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Lika za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koja je usklađena s tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Potpora je namijenjena razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Lika (Općine i Gradovi: Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina i Vrhovine). Ukupan iznos raspoloživih sredstava temeljem ove Mjere je 2.003.265 kuna,  pri čemu potpora po korisniku iznosi 111.292,50 kuna. Putem ove Mjere korisnik može ostvariti sredstva u jednom programskom razdoblju.
Prihvatljivi korisnici ove mjere su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 7.999 eura, a  provode projekte usklađene s ciljevima i zadacima navedenim u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Lika za razdoblje 2014.-2020.

Nastavak ispod oglasa

Prijave projekata podnose se na adresu LAG-a Lika od 28. svibnja 2018., a najkasnije do 29. lipnja 2018.

L.L./L. O.