Dvodnevna radionica i ljudskim pravima u Gospiću

1

GOSPIĆ – Centar za mirovne studije  koji se bavi promocijom i zaštitom ljudskih prava s naglaskom na zaštitu manjinskih prava  u Gospiću je organizirao  radionicu o mehanizmima zaštite ljudskih prava s naglaskom na zaštitu manjinskih prava. Voditeljica cijeloga projekta Lana Vego kaže da su se do sada aktivnosti provodile   na višem Vladinom i saborskom  nivou, no sada se  tematika decentralizira pa se iz Centra za mirovne studije s njom  spuštaju na nižu razinu pa tako i Ličko-senjsku županiju. Područja od posebne državne skrbi glavni su cilj jer je Centar za mirovne studije  identificirao međuetničke probleme i strukturnu i individualnu diskriminaciju koja se događa na terenu pa je i na ovoj radionici akcent stavljen na zaštitu prava nacionalnih manjina i na eventualnu diskriminaciju pripadnika nacionalnih manjina. Radionica  je namijenjena predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, a osim njih u Gospiću su bili i  predstavnici županijske koordinacije za ljudska prava, vijeća nacionalnih manjina, šireg javnog sektora i nevladinih organizacija aktivnih u području promocije i zaštite ljudskih prava,ali i nekoliko institucija.  Prema onome što nam je uoči radionice rekla Vego problemi nastaju uglavnom zbog nesuočavanja s prošlošću. Današnje društvo pa tako i ovaj dio Hrvatske i dalje  su duboko podijeljeni i razoreni ratnim sukobima. Posebno su  u Lici prema Centru za mirovne studije problemi veliki u pravima i zaštiti nacionalnih manjina, održivom povratku i organizacijom suživota. 

                                                         Milan Tomašević