Edukacija u Brinju

Na inicijativu Općine Brinje održana je danas radionica Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ iz Selca. U prostorijama OŠ „Luka Perković“ Brinje  stručni tim ove udruge prezentirao je zainteresiranima načine pružanja izvaninstitucinalne socijalne usluge poludnevnoga boravka. Ova je edukacija u Brinju naišla na zanimanje nekolicine mještana koji se namjeravaju baviti pružanjem ovog vida usluga potencijalnim korisnicima. Osim osnovnih detalja vezanih uz ove aktivnosti zainteresirani su mogli doznati načine na koje steći prava na ovaj vid pružanja usluga.

L.O.

Nastavak ispod oglasa