S ciljem što kvalitetnijih turističkih usluga Turistička zajednica grada Gospića organizira edukaciju za male iznajmljivače obiteljskog smještaja za već registrirane i za one koji  to žele postati. Edukaciju će održati „Interligo“- Savjetovalište za male iznajmljivače koja će se održati u Kulturno informativnom centru  Gospić 8. studenoga od 16 sati.

Prijave za sudjelovanje mogu se izvršiti  na e-mail : t.z.gospica@gs.t-com.hr najkasnije do 7. studenoga. Tema edukacije je „Budite uspješan iznajmljivač u 10 koraka“, a trajat će do 2 sata. Ova besplatna edukacija za male iznajmljivače je odgovor na velik interes i potrebu daljnjom edukacijom iz područja turizma, a želi se i doprinijeti daljnjem razvoju turističke ponude grada Gospića i šire o temama koje će im pomoći da turističku sezonu 2019. učine još uspješnijom.

L.O.