Eko d.o.o. nastavlja strateški važan projekt

„Gospodin Otpadić“ i Mirta Matić iz zadarske tvrtke Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije bili su gosti OŠ Kralja Tomislava u Udbini. Tamo ih je dočekalo 40-ak djece od prvog do četvrtog razreda, zajedno s njihovim učiteljicama i pedagoginjom. Tamo se „G. Otpadić“ nemalo se iznenadio kad je čuo što sve udbinska djeca znaju o odvojenom prikupljanju i recikliranju otpada. Tako ovoj djeci nije ni trebala Edukacija

o korisnosti otpada, koju tvrtka Eko provodi u osnovnim školama Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije. Otpadićeve zgode i nezgode svidjele su se djeci, pa je znanje o korisnosti otpada i čuvanju okoliša postalo još bogatije.

Osim edukacije za djecu, tvrtka Eko koja uskoro počinje s izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, provodi i seminare za jedinice lokalne samouprave. Prvi takav seminar održan je u četvrtak u Maloj vijećnici Zadarske županije. Seminar je namijenjen za jedinice lokalne samouprave s područja obuhvata budućeg Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, među kojima je i sedam JLS-ova iz Ličko-senjske županije: Gospić, Novalja, Karlobag, Udbina, Donji Lapac, Perušić i Lovinac. Cilj seminara je informirati dionike o postupku izgradnje CGO-a kao i njihovim obvezama u njegovoj realizaciji. Prošli seminar vodio je direktor tvrtke Eko d.o.o. Dino Perović, koji je sudionicima predstavio trenutni status Projekta i postupaka javne nabave vezane uz Centar i pretovarne stanice te strukturu financiranja cijelog Projekta. Povod organizacije seminara bili su trenutno otvoreni postupci javne nabave koji se privode kraju, a koji se odnose na Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji CGO-a Biljane Donje kao i izvođenje radova te pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pretovarnih stanica Biograd na Moru, Gračac i Pag. Predaja ponuda u navedenim otvorenim postupcima javne nabave očekuje se u veljači, čime će projekt izgradnje CGO-a ući u svoju najintenzivniju fazu realizacije.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje vrijedan je 377.326.793,56 kuna, a sufinanciran je sredstvima EU u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u udjelu od 70,652%. U sufinanciranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 19,348% te Zadarska županija i gradovi i općine na području Zadarske i dijela Ličko-senjske županije s 10%.
Na seminaru je istaknuto kako je Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje od strateškog značaja za Zadarsku županiju te trenutno najveći infrastrukturni projekt u županiji, a za njegovu uspješnu realizaciju od iznimne je važnosti zajedništvo svih dionika koji su u njega uključeni. Centar će biti temelj cjelovitog županijskog sustava gospodarenja otpadom, koji još uključuje i izgradnju i organiziranje sustava za sakupljanje i recikliranje otpada te sanaciju i zatvaranje službenih odlagališta komunalnog otpada u županiji.
U sklopu provedbe Projekta do sada su, uz opsežnu dokumentaciju, potpisan Ugovor za pružanje usluge savjetovanja u odnosima s javnošću te Ugovor za pružanje tehničke pomoći nad izgradnjom CGO-a Biljane Donje, dok je postupak javne nabave Usluge nadzora nad izgradnjom CGO Biljane Donje dovršen te će njegova realizacija biti pokrenuta nakon potpisivanja Ugovora o izgradnji CGO-a.

L.J./L. O.