U posjedu smo dokumenta koji neosporno pokazuju da je Nada Marijanović htjela obmanuti hrvatsku javnost o razlogu odgađanja sjednice  Županijske skupštine navodno zbog toga što župan Milinović neće biti nazočan.

Kontaktirali smo nekoliko članova Odbora koji su potvrdili da je Župan na samom uvodu rekao da će kratko govoriti o proračunu budući će sutra na Skupštini o proračunu govoriti opširnije. To je bilo na početku sjednice Odbora koja je počela u 12 sati. Dakle, s ovim je potvrđeno da se znalo da će Župan biti nazočan na Skupštini. Potvrda toga je i dio zapisnika sa spomenutog Odbora.

Nakon 2 sata, u 14 sati Nada Marijanović šalje zahtjev za odgodom Županijske skupštine za što također posjedujemo dokumentaciju.  Možemo spomenuti onu narodnu „ U laži su kratke noge.“ Istina uvijek izađe izađe na vidjelo i ostaje nepoznato zašto je Nada Marijanović dezinformirala javnost kad su svi znali da će župan Milinović biti nazočan na Skupštini. Mogla je jednostavno napomenuti da je odlučila da će Skupština biti 31.12. i to bi formalno pravno bilo u redu. Ovako se zapetljala u laži koje smo razotkrili.

L.O./V.I.