Foto: Grad Novalja

Agencija promocija plus pored županije i grada Otočca provela je i anketu za gradonačelnika grada Novalje. U anketi sadašnji gradonačelnik Ante Dabo (stranka LiPO) ima 49,6 postotnu potporu birača u prvom krugu. Njegovi protukandidati, Ivan Dabo Đono (HDZ) ima potporu od 29,1%, a Josip Škunca Coco 7,2 % ispitanika. Neodlučnih birača je 14,1 %. Iz ankete je vidljivo da su izbori u ovu nedjelju sadašnji gradonačelnik Novalje Ante Dabo potvrdio bi svoj mandat u prvom krugu. Ako bi se udio neopredijeljenih glasača stavio u proporcionalan odnos sa opredijeljenim biračima iz ovog istraživanja, nitko od dvojice izazivača ne bi mogao ugroziti sadašnjeg gradonačelnika. U anketi je vidljivo da 64% ispitanika imaju uglavnom dobar ili izrazito pozitivan stav o sadašnjem gradonačelniku. 

U Novalji Milinović uvjerljivo vodi

Iz ankete je vidljivo što se tiče izbora za župana da bi u Novalji kandidat stranke LiPO Darko Milinović dobio 51,4% glasova, Dražen Jurković 32,4%, neodlučnih je 13,5%, a u drugom krugu ne bi glasovalo 2,7%. Ti rezultati govore o uvjerljivoj prednosti Darka Milinovića u gradu Novalji. 

L.O.