EU projekt „Informatizacija poslovnih procesa poduzeća“

0

U Korenici je u prostorijama poduzeća „Natura turist“ d.o.o. održana  konferencija za medije povodom završetka provedbe EU projekta informatizacije poslovanja poduzeća NATURA-TURIST d.o.o. Konferenciji su prisustvovali Željka Brozović, član uprave i Ernes Oliva, voditelj projekta iz tvrtke „Eroconzalting“ iz Pule. Nakon devet mjeseci uspješno je proveden EU projekt naziva „Povećanje tržišne konkurentnosti poduzeća Natura-turist  d.o.o. ulaganjem u informatizaciju poslovnih procesa“.

Projekt je sufinancirala EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. S provedbom aktivnosti projekta započelo se  početkom ove godine, a provedba završava narednoga tjedna. Projektom je obuhvaćen niz aktivnosti čiju je provedbu trebalo provedbi koordinirano i sustavno. Provedeni projekt usmjeren je na implementaciju novog programskog sustava i nabavu opreme u svrhu poboljšavanja poslovne organizacije, uvođenjem nove usluge i povećanja ponude. Cilj ovog projekta je osiguranje rasta i razvoja poduzeća „Natura-turist, s ciljem povećanja konkurentnosti i tržišne prepoznatljivosti ulaganjem u informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) radi poboljšanja učinkovitosti poslovanja. Ispunjavanjem cilja doprinosi se ispunjavanju općeg cilja projekta koji se odnosi na poticanje razvoja održivog turizma s ciljem povećanja konkurentnosti općine Plitvička Jezera kao turističke destinacije s razvojnim posebnostima. Problem poslovanja prije provedbe projekta ogledao se u neumreženom i nepovezanom sustavu poslovnih procesa pri čemu je postojala značajna mogućnost pogreške. Projekt doprinosi i rješavanju problema nezaposlenosti budući da je projektom planirano otvaranje dva nova radna mjesta i zapošljavanje dva nova djelatnika na puno radno vrijeme. Projektom je nabavljena informatička oprema te je nabavljen i implementiran programski sustav za poslovanje turističke agencije kojim su se povezali poslovni procesi unutar poduzeća (6 procesa). Osim toga, omogućeno je kreiranje baze podataka ugostiteljskih objekata i iznajmljivača privatnog smještaja, uvedena je nova usluga rezervacije smještaja te se omogućila elektronička izrada ponuda aranžmana  i dodatna promocija ugostitelja i privatnih iznajmljivača sa šireg lokalnog područja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 132.681,51 kuna, od čega je odobreno 113.217,32 kun bespovratnih sredstava.

Oglas

L.O.