Evidentiranje pravnog režima za učinkovitije upravljanje zaštićenim područjima Velebita

0

U tijeku je realizacija državnog projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“. Tako se vrši katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere na području „Nacionalnog parka Sjeverni Velebit“.

Svrha Projekta je omogućiti upis zakonom predviđenih statusa i prava na česticama – nekretninama u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. u službenim registrima (katastru i zemljišnim knjigama), te povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u okviru istih, a sve u cilju jačanja svijesti javnosti glede područja od posebnog značaja za RH.

L. O.