Potopljena riva, more u nižim etažama i-mokre noge! Mogao bi ovo biti najkraći raport danas iz Karlobaga i hrvatskog primorja. U Karlobagu je more prodrlo u mnoge kuće nadomak rive, a udari valova o hridi bacale su more i iznad šest metara uvis. Ovome valja dodati mnoge barke koje su bile napunjenje kišom pa je jugo učinilo nove štete.

Jaka južina se nastavlja, kiša također pa će se štete tek zbrajati. Slično je u cijelom podvelebitskom dijelu od Karlobaga do Novog Vinodolskog. U svakom slučaju poželjno je ne izazivati sudbinu i ne približavati se hirovom moru i orkanskom jugu.

L.O.