GD‌ ‌Crvenog‌ ‌križa‌ ‌Gospić‌ ‌na‌ ‌pomoći‌ ‌sugrađanima‌ ‌starijima‌ ‌od‌ ‌ 65‌ ‌godina‌ ‌

IIlustracija

Volonteri‌ ‌Gradskog‌ ‌društva‌ ‌Crvenog‌ ‌križa‌ ‌Gospić‌ ‌neprestano‌ ‌su‌ ‌
na‌ ‌terenu.‌ ‌Nove‌ ‌odredbe‌ ‌o‌ ‌ograničenom‌ ‌kretanju‌ ‌dijela‌ ‌građna‌ ‌
starije‌ ‌životne‌ ‌dobi‌ ‌što‌ ‌ih‌ ‌je‌ ‌propisao‌ ‌Stožer‌ ‌civilne‌ ‌zaštitne‌ ‌
svakako‌ ‌iziskuje‌ ‌i‌ ‌drukčije‌ ‌ponašanje‌ ‌u‌ ‌vijeme‌ ‌epidemije‌ ‌
koronavirusa.‌ ‌Više‌ ‌detalja‌ ‌rekao‌ ‌nam‌ ‌je‌ ‌Vlado‌ ‌Brkljačić,‌ ‌
direktor‌ ‌GD‌ ‌Crvenog‌ ‌križa‌ ‌Gospić.‌ ‌

-Najviše‌ ‌smo‌ ‌angažirani‌ ‌na‌ ‌pomaganju‌ ‌naših‌ ‌sugrađana‌ ‌u‌ ‌
starosnom‌ ‌rasponu‌ ‌od‌ ‌65+.‌ ‌Dostavljamo‌ ‌im‌ ‌hranu,‌ ‌higijenske‌ ‌
potrepštine‌ ‌i‌ ‌lijekove.‌ ‌Riječ‌ ‌je‌ ‌o‌ ‌ljudima‌ ‌koji‌ ‌žive‌ ‌sami‌ ‌i‌ ‌nema‌ ‌
im‌ ‌tko‌ ‌pomoći.‌ ‌Na‌ ‌ovome‌ ‌smo‌ ‌trenutno‌ ‌angažirali‌ ‌25‌ ‌
volontera,‌ ‌a‌ ‌dobra‌ ‌vijest‌ ‌je‌ ‌što‌ ‌nam‌ ‌se‌ ‌od‌ ‌jučer‌ ‌javilo‌ ‌još‌ ‌20‌ ‌
mlađih‌ ‌osoba‌ ‌koje‌ ‌bi‌ ‌željele‌ ‌volontirati‌ ‌i‌ ‌pomagati‌ ‌starijima.‌ ‌Za‌ ‌
sada‌ ‌na‌ ‌ovaj‌ ‌način‌ ‌skrbimo‌ ‌o‌ ‌stotinjak‌ ‌ljudi,‌ ‌uglavnom‌ ‌starije‌ ‌
životne‌ ‌dobi‌ ‌koji‌ ‌žive‌ ‌sami,‌ ‌rekao‌ ‌nam‌ ‌je‌ ‌Vlado‌ ‌Brkljačić.‌ ‌
Za‌ ‌sve‌ ‌upite‌ ‌u‌ ‌smislu‌ ‌pomoći‌ ‌građani‌ ‌se‌ ‌mogu‌ ‌obratiti‌ ‌na‌ ‌broj‌ ‌
telefona‌ ‌57‌ ‌28‌ ‌51.‌ ‌

Tekst se nastavlja ispod oglasa

M.S.