-
-

Prošli tjedan u prostorijama Općine Brinje načelnik Zlatko Fumić, predstavnici DVD-a Brinje i predstavnici Komunalnog društva Brinje sastali su se sa predstavnicima tvrtke „FLAMMIFER“ d.o.o  na čelu sa generalom Mladenom Markačom i direktorom Goranom Žugecom gdje su razmatrane mogućnosti nabavke nove vatrogasne cisterne odnosno nabavke cisterne za vodu za Komunalno poduzeće. Razgovaralo se o najprihvatljivijim opcijama za nabavku vozila.General Markač je u srdačnom i prijateljskom razgovoru pohvalio načelnika Fumića kako u ova krizna vremena traži model za nabavku novog vatrogasnog vozila koje je neophodno za potrebe DVD-a Brinje.

lo/aš