Učinjen je prvi korak u osnivanju UNESCO Geoparka na području Like i Velebita. Nedavni sastanak održan u sjedništu NP Sjeverni Velebit u Kuterevu definirao je osnovne smjernice ovoga projekta. Kako doznajemo nije riječ o formalnoj zaštiti prirode, koja je na ovim prostorima u mnogome već definirana, već o davanju na značenju geološkim i drugim vrijednostima koje ove dijelove Hrvatske čine toliko posebnima. Osim novog koraka u zaštiti prirode, na ovaj način bi se promovirale vrijednosti i posebnosi fenomena krša. U ovu inicijativu uključeni su Park prirode Velebit, NP Sjeverni Velebit, NP Paklenica i Pećinski park Grabovača. S obzirom na geomorfološke vrijednosti, osebujnost flore i faune, svaka od navedenih ustanova mogla bi i zasebno postići dobivanje statusa Geoparka. Na sastanku u Krasnu istaknuta je važnost udruživanja zaštićenih područja kako bi se dovoljna pažnja posvetila širem području Like i primorja koji svojim krškim oblicima svakako zaslužuju uključivanje u ovaj vid zaštite.

L. O.