SENJ – Kako bi gradske ulice bile čiste i sigurne za građane, Grad Senj i GKD Komunalac sklopili su ugovor o čišćenju snijega i leda na senjskom području za što će lokalna vlast izdvojiti 27.000 kuna. Sredstva će biti iskorištena za nabavku pijeska i soli za posipanje.

GKD Komunalac će se u čišćenju ulica od snijega koristiti vlastitom mehanizacijom, dok će kako su izvjestili iz Grada okolna mjesta čistiti firme koje imaju koncesiju s Gradom Senjom.

H.J.