Putem društvenih mreža razvila se zanimljiva rasprava o odgodi današnje sjednice Županijske skupštine.

Naime, pojavila se informacija da se glasovalo o odgodi skupštine za 7 dana.

S obzirom da smo skupštinu pratili cijelo vrijeme, radi informiranja javnosti obavještavamo da nije bilo glasanja o odgodi skupštine, niti je to potrebno. Predsjednik skupštine Marijan Kustić obavijestio je vijećnike da odgađa skupštinu na tjedan dana zbog dodatnih konzultacija. Proučili smo poslovnik, i donosimo vam nekoliko detalja….

Predsjednik skupštine može odgoditi sjednicu čak i da ne navodi razloge

I dok neki tvrde da predsjednik skupštine nema pravo odgoditi skupštinu, poslovnik mu za to daje puno pravo. Predsjednik može odgoditi skupštinu bez ikakvog glasanja kao što je to i učinio.Čak ne treba dati niti obrazloženje, ali u ovom slučaju je naveo razloge odgađanja. Jednako je tako je i u Saboru, predsjednik Sabora prekida sjednicu, saziva novu kada on to poželi bez ikakvog glasovanja.. Dakle, jedini ovlašten za sazivanje i odgode  skupštine je predsjednik skupštine.

Župan ima poslovničku mogućnost sazvati skupštinu 

Poslovnik kaže i to da župan nakon zahtjeva trećine vijećnika ima pravo sazvati skupštinu ukoliko predsjednik skupštine to ne učini u roku 15 dana od  zaprimanja zahtjeva tih vijećnika. Nakon toga roka župan ima pravo sazvati skupštinu i njegov predloženi dnevni red ne može se mijenjati i o točkama se mora raspravljati.

L.O.