Udruge žena „PAVENKA“ Brinje održala je 26.04.2019. redovnu godišnju Skupštinu na kojoj su usvojeni izvješće o radu i financijsko izvješće udruge te plan rada za 2019. godinu. Završetkom 2018. godine udruga „Pavenka“ može se pohvaliti s odobrenim i realiziranim projektima, ali i projektima koji su tijeku ove godine.

Udruga žena broji oko 20 aktivnih članica koje svaka na svoj način doprinose radu i redovnom funkcioniranju Udruge. Osim osnovnih ciljeva koje udruga ostvaruje, tu su i interesi šire lokalne zajednice koji su pod vodstvom predsjednice Ružice Perković prepoznati u lokalnoj zajednici i uvršteni u prioritete djelovanja Udruge kako u proteklom razdoblju tako i u nadolazećem.
Izvještaj o radu Udruge „Pavenka“ za 2018. godinu je podnijela predsjednica „Pavenke“ Ružica Perković. Govoreći o radu udruge u prošloj godini, predsjednica Perković je kazala kako su postignuti odlični rezultati te se među građanima Općine Brinje i šire okolice čuju samo pozitivni komentari na rad Udruge. Nabrojila je samo neke od aktivnosti koje je udruga provodila poput proslave Dana žena u hotelu LIKA kojoj je prisustvovalo 130 žena iz Općine Brinja i šire okolice te organizacije izleta u Arboretum Ljubljana. Osim toga, Udruga je sudjelovala na sajmovima: Eko-etno Otočac te Sajam Udruga u Gospiću. U 2018. godini realizirani su sljedeći projekti u kojima je „Pavenka“ bila nositelj aktivnosti:
1. Projekt pod nazivom „Prijevoz starijih osoba na području Općine Brinje“ financiranim od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 108.000,00 kuna.
Općinu Brinje karakterizira prostorna dislociranost pojedinih naselja po 30-ak kilometara i više do centar Brinja gdje su smještene osnovne institucije za zadovoljavanje vlastitih potreba.
Kako bi pomogla u rješavanju ovog problema Udruga žena „Pavenka “ se prijavila na javni poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s projektom pod nazivom „Prijevoz starijih osoba na području Općine Brinje“ koji se provodi u partnerstvu s Općinom Brinje, a usmjeren je zaštiti starijih osoba i unapređenju kvalitete života.
Planirane aktivnosti započele su početkom 2018. godine. Provedbom projekta pridonijelo se unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba na području Općine Brinje te se omogućio prijevoz do centra Brinja, kroz projekt je također omogućen duži ostanak osoba starije životne dobi u svojim domovima.
2. Sportsko – rekreativne aktivnosti i edukacije o EU projektima – projekt u vrijednosti od 49.600,00 kuna financiran od Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Ovim projektom povećala se sportsko – rekreativna aktivnost kod mladih i osoba starije životne dobi, te ih se potaklo na usvajanje zdravih životnih navika. Također, u cilju zapošljavanja te educiranja mladih organizirala se edukacija o EU projektima.Sportske aktivnosti održavale su se dva puta tjedno pod vodstvom Martine Kostelac.
3. Potpisan je Ugovor sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva vrijedan 36.000,00 pod nazivom „Aktivizmom za buđenje Brinja“ pod programom Društveni kapital zajednice kojimpotičemo razvoj društvenog kapitala u našoj zajednici raznim edukacijama o potrebama zajedničkog djelovanja te o sanaciji otpada i zaštiti okolišačija provedba je krenula u 2019. godini.
4. Uređenje vidikovca u Općini Brinje- projekt je vrijednosti 15.000,00 kn. Ugovor je potpisan sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva kroz program „Naš doprinos zajednici“. Kroz navedeni projekt financirani su završni detalji za uređenje vidikovaca, tako su posađena stabla te dodani novi koševi za smeće.
Uz Izvješće o radu, predsjednica Perković podnijela je i Financijsko izvješće udruge za 2018. godinu. U prošloj godini Udruga je ostvarila prihod u ukupnom iznosu 217.646,00 od kn i to od članarina, donacija, prihoda od zaklada HBOR-a te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Govoreći o financijama udruge „Pavenka“, predsjednica Perković je posebno istakla važnu činjenicu kako je udruga „Pavenka“ jedna od rijetkih udruga na području Općine Brinje koja se protekle 2018. godine financirala većinom iz vanjskih izvora.
Nakon jednoglasno usvojenih izvješća o radu i financijskog izvješća, predsjednica je kratko prezentirala Plan rada za 2019. godinu te se osvrnula na već odrađenu proslavu Dana žena 09.03.2019. u hotelu „LIKA“. I ove godine proslavi je prisustvovalo oko 150 žena iz cijele županije te je predsjednica Ružica Perković istaknula izuzetnu čast, privilegiju te ponos što je „Pavenka“ uspjela okupiti toliki broj žena na jednom mjestu. U nastavku godine, Udruga će sudjelovati na sajmovima i manifestacijama prema pozivu i interesu. Također, Udruga se i ove godine prijavila na natječaj Ministarstva demografije,obitelji, mladih i socijalne politike koji je usmjeren na unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za Prijevoz starijih osoba na području Općine Brinje, a u planu je prijava na natječaj preko Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za uređenje vidikovca te javljanje na natječaj za donacije od HBOR-a za kupnju računalne opreme ,prijava na natječaj za organiziranje dnevnih aktivnosti za osobe starije od 60 godina na Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, te prijava na natječaj za mlade – Lokalni info centar za mlade Općine Brinje.
U zaključku svog izlaganja, Perković je istakla da, iako udruga „Pavenka“ radi na interesima šire lokalne zajednice, nedostaje mladih osoba spremnih uključiti se u rad Udruge te je pozvala sve mlade i aktivne osobe da se uključe u rad udruge kako bi svojim znanjima i sposobnostima pridonijeli dodatnom razvoju kako Udruge tako i cjelokupne lokalne zajednice.

L.O./OB