-

S ciljem ukazivanja na važnost problema gubitka djelotvornosti antibiotika Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC) proglasio je 18. studeni Europskim danom svjesnosti o antibioticima. Ovaj dan se obilježava svake godine i pruža priliku da se okupe stručnjaci različitih profila, kako bi se sagledali učinci neracionalne potrošnje antibiotika.

Cilj je ukazati javnosti da je gubitak djelotvornosti antibiotika jedan od vodećih problema suvremene medicine. U svim zemljama Europske unije vladine i stručne organizacije obilježavaju Dan svjesnosti o antibioticima održavanjem prikladnih znanstvenih skupova te promoviranjem javne kampanje za racionalnijom uporabom antibiotika.

Ovogodišnja kampanja u Hrvatskoj posvećena je predstavljanju hrvatskih nacionalnih smjernica u dijagnostici i terapiji infektivnih bolesti. Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) potakla je pisanje nacionalnih smjernica koje se zasnivaju na konsenzusu svih zainteresiranih stručnih društava i dio su medicine utemeljene na dokazima. Stručni sastanci kao dio obveznog konzilija među liječnicima i stručnim društvima je jedan zadatak, a upoznavanje šire javnosti na najjednostavniji način i informiranje o problemu  drugi zadatak.

Ove godine u ZZJZ Ličko-senjske županije Europski dan svjesnosti o antibioticima obilježili smo postavljanjem postera „Kako je Ješko pobijedio prehladu“ (AMZH, ISKRA, JEKA) u čekaonicu pedijatrijske ambulante DZ Gospić. Istu slikovnicu koju je tiskala ISKRA su mnoga djeca već pročitala u vrtiću,  pa će  živopisan poster u čekaonici prije odlaska liječniku biti privlačan i poučan i djeci i roditeljima.No problem je kako nacionalne smjernice  koje liječnici dobro razumiju približiti široj  populaciji u različitim okruženjima.

ISKRA na svojim internetskim stranicama ima letak za građane koji potiče racionalnu upotrebu antibiotika. U Gospiću smo odlučili sami tiskati letke koji će u zdravstvenim ustanovama Ličko-senjske županije stajati na stolu zajedno s ostalim reklamama farmaceutskih kuća, a izravno bi i na jednostavan način govorili o pojedinačnim, već prihvaćenim  nacionalnim ISKRA smjernicama i približili ih pacijentu.

Smjernice za prevenciju, kontrolu i liječenje infekcija koje uzrokuje MRSA“ su nacionalne smjernice koje govore i o prevenciji širenja MRSA-e, bakterije koja uzrokuje opasne bolničke infekcije, pa će o njoj biti izrađeno više različitih letaka. Letak koji će biti namijenjen pacijentima stajat će ispred ambulanti PZZ, a davat će informacije o ponašanju u obitelji kad jedan od članova ima dijagnosticiranu MRSA-u.  Letak s više stručnih informacija namijenjen zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima bit će tiskan za OB Gospić, Domove za starije i nemoćne u županiji, zatvor u Gospiću.

Letak ili poster u ovom slučaju nije reklama već obaveza liječnika da  primjenjuje nacionalne smjernice,  o njima mogu biti informirani i pacijenti, a ujedno je i   poticaj na suradnju liječnika i pacijenta kad se radi o smjernicama koje govore o dijagnostičkom i terapijskom pristupu, kao što su „Smjernice za  grlobolju, dijagnostički i terapijski pristup“ „Smjernice za antimikrobno liječenje i profilaksu infekcija mokraćnog sustava“.

Cilj ovogodišnje kampanje je zapravo olakšanje provođenja ISKRA smjernica svim liječnicima  koji se u svojoj praksi često susreću s njima, informiranje građana o dijagnostici i liječenju infektivnih bolesti jedinstvenom za cijelu Hrvatsku, a to se može provesti odabirom učinkovitog informativnog sredstva u vlastitoj sredini.

Mr.sc.Irena Franolić, dr.med, spec.mikrobiolog

ZZJZ Ličko-senjske županije