Gospić nastavlja s projektom poticane stanogradnje

GOSPIĆ – Gradonačelnik Petar Krmpotić i direktor Agencije za pravni promet nekretninama Slavko Čukelj potpisali su u Gospiću Predugovor o međusobnim pravima i obvezama i Ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta iz programa društveno poticane stanogradnje POS-a za gradnju još jedne, treće po redu POS-ove zgrade u Gospiću. U Gospiću su u ovome programu do sada izgrađene dvije zgrade s 57 stanova na dvije lokacije. Na drugoj lokaciji, uz zgradu useljenu na Staru godinu 2012.godine gradit će se još jedna zgrada. Do sada su održani sastanci s predstavnicima  Državne agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama koja je nositelj izgradnje. Na tom sastanku usuglašeni su  i dogovoreni glavni koraci, a to je broj zahtjeva građana, osiguranje zemljišta i prenošenje vlasništva od strane grada APN-u. Obveze grada su izgradnja pristupne prometnice, podmirenje troškova komunalnih doprinosa za objekt, priključenje na infrastrukturu i pripajanje 4,000 četvornih metara zemljišta APN-uSlavko Čukelj, direktor APN-a kaže da su grad i njegova agencija partneri s pravima o obvezama. Nakon potpisivanja ugovora ide se u izradu projektne dokumentacije, a nakon toga će se objaviti javni pozivi za graditelja zgrade. Za sada se ne zna koliko će cijela procedura trajati, postupak javne nabave je takav da je unaprijed teško odrediti kako će se cijela priča odvijati. POS je program koji omogućava građanima dolazak do stana po najboljim uvjetima,a dogovorena je i linija s poslovnim bankama koje program prate. Maksimalna cijena u državi je 1,125 eura, obje zgrade u Gospiću su bile znatno jeftinije, oko 800 eura i predstavnici i POS-a i grada vjeruju da bi ta cijena mogla biti ponovljena i u ovom projektu. Inače na lokaciji u Pazariškoj ulici, gdje je nekada bila vojarna, rađa se kvart s dvije POS-ove zgrade, gradit će se i dječji vrtić te Centar za razvoj poduzetništva koji će zajedno razvijati grad i županija.

                                                                    Milan Tomašević

Nastavak ispod oglasa