Izmjene zakonskih regulativa i promjene na tržištu mnoge su eminentne radio postaje natjerale na gašenje emitiranja programa.
Zadnjih dana, lokalni mediji su pisali o mogućnosti gašenja Županijskog radio Gospića zbog stvorene zakonske obveze za pokretanje stečaja.
Naime, radio postaje koje posluju kao trgovačka društva (kao što je i radio Gospić), većinom nisu u mogućnosti osigurati vlastite prihode na tržištu. Istim zakonskim odredbama, radio postaje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ne smiju primati dotacije i pomoć već prihode moraju ostvarivati na tržištu temeljem izvršenih usluga.
Sukladno zakonskim odredbama, te financijskom stanju utvrđenom revizijom poslovanja, proizlazi da po sili zakona mora biti pokrenut stečajni postupak nad Županijskim radiom Gospić.
Neslužbeno, iz izvora bliskih gradskoj vlasti doznajemo da će vrlo vjerojatno radio Gospić započeti novo emitiranje kao gradska radio postaja u formi ustavnove. Na taj način, građani će imati kvalitetan i jefitiniji medijski servis.

H.J.