Gospiću 30 novih stanova!

-

-

   GOSPIĆ – Stan, kao jedan od najvažnijih životnih i egzistencijalnih  potreba svakog čovjeka, većini je ljudi „tek daleko sanje“. Posebice mladim obiteljima koje su tek započele zajednički život. Zato je na nekoliko sjednica Gradskog Vijeća Grada Gospića bilo govora o izgradnji nove više stambene građevine iz programa poticane stanogradnje za čiju  je realizaciju Grad Gospić  osigurao građevinsko zemljište u Pazariškoj ulici. Budući da se neki mediji više bave nesuvislim naklapanjima i senzacijama, ova je važna tema jedna od onih koje su nepravedno ostajale po strani. Na spomenutoj lokaciji  već je izgrađena  i useljena jedna stambena građevina iz Programa POS-a. Iz Grada Gospića doznali smo kako je za novu građevinu već izrađeno idejno rješenje, te kako je u tijeku njezino projektiranje. To u konačnici znači da bi se do konca ove godine  trebao znati   izvođač radova.

    Po principu „step by step“  svemu ovome prethodio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana temeljem Odluke o uvjetima  i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje. Zanimanje potencijalnih kupaca, tj. vlasnika stanova bilo je odlično, pa je već sačinjena Lista prvenstva s ukupno 33 pravovaljana zahtjeva. Grad Gospić se  u prosincu prošle godine uključio u provedbeni program društveno poticane stanogradnje, Program POS-a, a sve sa ciljem da se građanima Grada Gospića omogući zadovoljavanje stambenih potreba i poboljšanje kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica, uz mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. U smislu nastavka  realizacije programa potpisan je i Ugovor o međusobnim pravima i obvezama  s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama RH i Grada Gospića kojim je utvrđeno kako će se Grad Gospić uključiti u realizaciju izgradnje, odnosno Program POS-a, u dijelu koji se odnosi na osiguranje građevinskog zemljišta,  uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na predmetnoj lokaciji, odnosno prihvaćanje svih obveza Grada  određenih Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji.

Nastavak ispod oglasa

  I na kocu ove priče nameće se zaključak po kojemu je Program stambeno poticane stanogradnje zasigurno kvalitetan način da mladim obiteljima omoguće  stjecanje svoje prve nekretnine, tj. vlastitog doma. Ovo je po treći puta da se Grad Gospić aktivno uključio u izgradnju stanova po ovom modelu poticane stanogradnje. Rezultat sveg ovoga je dosada izgrađenih 75 stanova na dvjema lokacijama. Pri realizaciji ovoga teksta  dobili smo sve podatke, ali su se svi potencijalni sugovornici pomalo libili mikrofona. Rekoše nam kako je im je „osnovni cilj po što nižoj cijeni, a koja će  zasigurno i ovaj put biti jedna među najnižima u Hrvatskoj, omogućiti stjecanje prve nekretnine osobama sa Liste prvenstva“. Kratko i jasno. A svaki kupljeni  i  useljeni stan znači još nešto. Mlade obitelji ostaju u Gospiću, Lici i Hrvatskoj, što je u ovim recesijskim vremenima stalne depopulacije ovog područja vijest vrijedna ove novinarske zabilješke.

L. O.