Državni ured za reviziju uputio je Hrvatskom saboru izvješće o obavljenim revizijama lokalnih jedinica u kojem navodi da je od 576 lokalnih jedinica svega 32 koje su učinkovito upravljale i raspolagale nekretninama, a među njima je i Grad Gospić.
Ovo je nakon prethodnog nalaza revizije koji je ocijenjen bezuvjetnim mišljenjem kao najvišom ocjenom još jedan pokazatelj ozbiljnog planiranja i poslovanja te odgovorne politike koju provodi Grad Gospić.

L.O.