-
-

Grad Gospić osigurava novčanu pomoć za nabavu udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2014./2015.
Novčana pomoć u iznosu od 50℅ od ukupnog iznosa cijene obveznih udžbenika osigurat će se učenicima koji :

 •  imaju prebivalište na području Grada Gospića, najmanje 6 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva,
 •  ispunjavaju uvjet prihoda :
 • dvočlana obitelj do 2.000,00 kn,
 • tročlana obitelj do 2.700,00 kn,
 • četveročlana obitelj do 3.400,00 kn,
 • peteročlana obitelj do 4.100,00 kn
 • ako obitelj ima više od 5 članova, cenzus prihoda za svakog daljnjeg člana povećava se za 300,00 kn (6.-člana do 4.400,00 ),

– ne ostvaruju pravo po drugoj osnovi ( Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji )

Zahtjev za novčanu pomoć za nabavu školskih udžbenika može se podignuti u Gradu Gospiću Budačka 55, 53000 Gospić ili na web stranici Grada Gospića ( www.gospic.hr ) uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • presliku osobne iskaznicu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva;
 • uvjerenje o prebivalištu za sve maloljetne članove kućanstva;
 • potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj u zadnja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva (za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu);
 • potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (za sve članove kućanstva);
 • uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za radno sposobne nezaposlene članove kućanstva);
 • uvjerenje od škole da su/je djeca/te upisan/i u tekuću školsku godinu;
 • potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave (za sve članove kućanstva);
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva popunjenu i potpisanu u Odjelu;
 • presliku tekućeg računa (IBAN)
 • po potrebi i ostale dokaze.

Rok za podnošenje Zahtjeva za novčanu pomoć za nabavu školskih udžbenika je do 01. rujna 2014. godine.