Grad Novalja među pet najboljih malih gradova za područje gospodarstva

Ante Dabo

Od 15 gradova koji konkuriraju za ovogodišnje titule najboljih gradova u kategoriji gospodarstvo zajedničkog izbora gradonačelnik.hr-a, Jutarnjeg lista i agencije Ipsos, njih deset ostvarilo je taj doseg i u lanjskom izboru. Među ovogodišnjim finalistima našao se i Grad Novalja.

U ovogodišnju završnicu spomenutog izbora, među ostalima, ušli su i lanjski pobjednici, Varaždin, u konkurenciji velikih gradova (iznad 35 tisuća stanovnika), Sveta Nedelja iz Zagrebačke županije među srednjim gradovima (iznad deset tisuća stanovnika) te Krk, u natjecanju gradova s manje od deset tisuća stanovnika, piše portal Gradonacelnik.hr.

Novi gradovi u najužem izboru za najbolje u kategoriji gospodarstvo su Rijeka (veliki gradovi), Sveti Ivan Zelina i Novi Marof (srednji) te Hvar i Novalja u konkurenciji malih gradova. Tu su još, kao i prošle godine, Oroslavje u kategoriji malih gradova, U

U grupi proračunskih pokazatelja koji su korišteni u rangiranju najboljih gradova u ovoj kategoriji su pokrivenost rashoda prihodima proračuna, udio poreznih prihoda u ukupnim prihodima proračuna i udio budžetskog izdvajanja za bruto plaće zaposlenih u gradskoj administraciji. Kad je u pitanju zaduženost gradova, uzet je obzir njihov indeks nezaduženosti.

Indeks nezaduženosti izračunat je prema podacima Ministarstva financija tako da je prosjek primitaka od zaduživanja stavljen u odnos s prosjekom ukupnih prihoda i primitaka. Uzet je prosjek za razdoblje od 2016. do 2018. godine – navodi portal.
Vrlo bitan kriterij za izračun ekonomske snage i okruženja za poduzetnike grada bila je i stopa prireza. Mjerila se i efikasnost gradske uprave tako da je prosjek proračunskih prihoda i primitaka podijeljen s brojem zaposlenih u administraciji.

Dosezi gradskih uprava u osiguravanju povoljnog okruženja za poduzetnike u ovome ocjenjivanju promatrani su kroz broj obrtnika na tisuću stanovnika i iznose subvencija trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

U analizi subvencija korišteni su podaci  Ministarstva financija gdje se prvo izračunao prosjek za razdoblje od 2016. do 2018 godine. Prosjek subvencijama trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora se podijelio sa prosjekom ukupnih rashoda i izdacima.

Potrebni podaci, osim u spomenutim ministarstvima, prikupljeni su u Financijskoj agenciji, Državnom zavodu za statistiku, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Novalja se u prvi put u završnicu izbora plasirala zahvaljujući iznadprosječnim pokazateljima svih bitnih kriterija u ovome rangiranju, navodi portal Gradonacelnik.hr.

Pobjednika ćemo saznati na svečanoj dodjeli u Šibeniku, 4. listopada.

L.O.