Pčelari će diljem Hrvatske svakako nastojati zaboraviti godinu koja je na izmaku. Zbog izrazito loših vremenskih uvjeta pretrpjeli su velike štete na pčelinjim zajednicama, a s time i znatne gubitke u prinosima. Grad Novalja stoga odobrava isplatu jednokratne financijske pomoći pčelarima u iznosu od 50 kn po pčelinjoj zajednici, odnosno košnici.

Prema donesenoj odluci naknade će se isplaćivati iz sredstava proračuna za 2019. godinu sa stavke Potpore za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo. Jednokratna financijska pomoć će se isplaćivati isključivo pčelarima s područja Grada Novalje upisanima u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i koji su ažurirali svoje podatke u navedenoj Evidenciji za 2019. godinu.

Svi pčelari s područja Novalje upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjih zajednica obvezuju se do 27. prosinca 2019.godine dostaviti Zahtjeve za dodjelu jednokratne financijske pomoći uz presliku Upisnika u Evidenciju pčelara i pčelinjaka (EPP) i Obrazac Privole, osobno u Pisarnicu Grada Novalje ili poštanskim putem.

L. O.