Grad Novalja

Kontinuirano traju prijave šteta što ih je olujno nevrijeme počinilo tijekom svibnja na području Grada Novalje. Gradonačelnik Grada Novalje Ante Dabo donio je Odluku o naknadi štete poljoprivrednim gospodarstvima koja su pretrpjela štetu uslijed olujnog i orkanskog vjetra dana 13. i 14. svibnja 2019. godine. Na ovaj se način odobrava isplata naknade štete u iznosu od 1,50 kn po čokotu vinove loze i 2 kn po sadnici povrtnih kultura. Naknade će se isplaćivati iz sredstava proračuna za 2019. godinu sa stavke Potpore za poljoprivredu, obrt,malo i srednje poduzetništvo.

Štete će se nadoknaditi OPG-ima koja su u predviđenom roku temeljem Javnog poziva za prijavu štete nastale uslijed olujnog i orkanskog vjetra prijavila štetu na poljoprivrednim kulturama i koja su upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava odnosno registrirani za poljoprivrednu proizvodnju. Zadnji rok za prijavu šteta od nevremena je 31. listopada. Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prijavila štetu u predviđenom roku, zahtjeve za naknadu štete mogu dostaviti osobno u Pisarnicu Grada Novalje ili poštanskim putem na adresu:

Grad Novalja
Upravni odjel za poslove lokalne uprave i samouprave
Trg Dr. Franje Tuđmana 1, uz naznaku:
„Zahtjev za naknadom štete“.

L. O.