Grad Novalja

Prema Odluci gradonačelnika Ante Dabe o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovne i srednje škole u školskoj godini 2020/2021, Grad Novalja je uputio poziv roditeljima koji ostvaruju pravo na sufinanciranje da podnesu zahtjev za isplatu Gradu Novalji, Upravnom odjelu za poslove lokalne samouprave i uprave.

Zahtjev se može podnijeti odmah po nabavi obrazovnog materijala uz predočenje računa (za osnovnoškolce) ili potvrde o upisu u srednju školu (za srednjoškolce), a najkasnije do 15. listopada ove godine.

Zahtjevu je potrebno priložiti potvrdu o upisu u srednju školu, presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenike srednje škole,  tekući račun za uplatu i izjavu o privoli.

Sva dokumentacija dostupna je na službenoj web stranici Grada Novalje.

L.O.