Otočac – Gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac sazvao je tiskovnu konferenciju vezanu za primopredaju vlasti u Gradu Otočcu, odnosno prikaz financijskog stanja prilika koje su preuzeli sa 10.lipnja 2013 godine.  

Tom prigodom gradonačelnik Stjepan Kostelac je rekao, da kako je i obećao u izbornoj kampanji gradska uprava će djelovati  javno i svi građani Otočca imat će podatke o onome što se radi a naročito kad su u pitanju podatci o porezima, odnosno prihodima koje građani daju Gradu Otočcu. Naglasio je da će uprava biti potpuno otvorena i da će građani biti informirani redovno.

         

Stjepan Kostelac
Stjepan Kostelac

„ obveze Grada Otočca prema dobavljačima sa 10. Lipnja 2013. godine iznose 20.810.000 kn, dok potraživanja grada koja se odnosena na komunalnu naknadu, komunalne doprinose, potez na tvrtku, porez na korištenje javnih površina…iznose 6. 792.000 kn, no te naknade su naplative tek u iznosu do 30 posto ili do 2 milijuna kuna. Grad ima i dugoročni kredit koji otplaćuje sa 699.000 kn i kratkoročni kredit za koji se grad zadužio prošle godine u iznosu od 2 milijuna kuna. Grad je dužan vratiti 600.000 kn, vjerovatno i sa zateznim kamatama za izradu projektne dokumentacije za poslovnu zonu u Ličkom Lešću. Ta dokumnetacija nije napravljena u roku i Ministarstvo gospodarstva zadužilo je Ministarstvo financija da naplati taj iznos. Ministarstvo financija potražuje još 55 posto prihoda sredstava za stanove nad kojima postoji stanarsko pravo za 2011./2012. godinu u iznosima od 152. 000 kn i 110.000 kn. Stanje dobavljača na dan 10. Lipnja iznosi 17.586.00 kn. Grad je dužan prema dobavljačima npr. 6 milijuna kuna povrata sredstava HEP-u za komunalnu naknadu koju je grad naplatio još prije 4-5 godina, no izgubio je na sudu pa se ta sredstva moraju vratiti. Tu je i 3.240.000 kn koje grad duguje Plinacru jer je obračunao komunalnu naknadu za plinovod, ali je izgubio spor na Upravnom sudu pa taj iznos mora vratiti. Labudovom parku grad mora vratiti 320.000 kn jer je prodano zemljište a nije došlo do realizacije ugovora, slijedi i desetak, petnaest računa čiji su iznosti iznad 500-600.000 kn, a tu su ŽUC (1,5ml kn), Komunalac(500 tis.kn) Elektrolika 373.000 kn , Mijo Stipić 305.000 kn., što na kraju iznosti dugovanje od 17,5 milijuna kuna“ – rekao je Kostelac.

Kako dugovi stižu na naplatu a Grad ne podmiruje dugove, sklopljeno je više nagodbi, kao sa Hrvatskom poštom na 94.000 kuna plaćanja u obrocima, obrtom Stipić preko Faktoringa na 432.000 kn što će biti plaćeno u četiri obroka, obrt „Elkos“ Krešimir Kostelac 271.000 kn na tri rate, a tu su i dugovanja prema članovima Gradskog vijeća, odbora, u iznosu 496.000 kn. Uz spomenuto postoji još obveza Grada da isplati za otkup zemljišta, naknadu vlasnicima za cestu Bukovljani-Švica-Gorići-Luka –Novoselija, prolaz kanalizacije kroz ul.R.Boškovića, St.Radića čiji su iznosi blizu 500.000 kn.  Kad sve saberemo, Grad Otočac je dužan 20.800.00 kn a potraživanja prema Gradu mogu se svesti na nekih 2 milijuna kuna, dodao je Kostelac.

Najveći problem po gradonačelniku Kostelcu je, ako se pojavi netko tko potražuje sredstva i bude išao sa ovrhom većeg duga na gradski proračun odnosno žiro račun, u pitanje će doći poslovanje grada odnosno njegovih poduzeća odnosno ustanova. Gradonačelnik Kostelac stava je da će najprije dogovoriti sastanke sa većim vjerovnicima kako nebi ti dugovi došli na naplatu, odnosno kako bi se napravile nagodbe kako bi se dugovi planirano otplaćivali. Ovaj tjedan, najavio je Kostelac,  izradit će se program racionalizacije koji će obuhvatiti gradsku uprava, gradska poduzeća, gdje će se smanjiti troškovi i sve što ide uz to. Ovo je sve u planu ako ne dođe do blokade žiro računa, no ako dođe, onda će se morati ići u druge strukturne zahvate i u upravi i u našim poduzećima, rekao je Kostelac.

Zamjenik gradonačelnika Nenad Janković rekao je da su sa ovakvim poslovanjem grada Otočca zaista zatečeni, predpostavljali su da će stanje biti loše, ali ovako loše, nisu ni pretpostavljali, jer stanje nije loše nego alarmantno.

         

Nenad Janković
Nenad Janković

„ najvažnije u svemu ovome je da smo i ovakvu situaciju spremni sagedati zdravim očima, sve iznjeti transparentno, i ovakva situacija zahtijeva hitne mjere, one koje su moguće. Imamo nekoliko varijanti. Stvari nisu dobre utoliko, jer su bile kao obveza grada iz 2009. godine, pa su iskazane u 2012. godini, pa i najveće stavke kao sudske odluke egzistirale su već 2009. godine samo se nisu u ranijim proračunima i bilancama grada prikazivale, nego tek u 2012. godini.

Gradonačelnik Kostelac istaknuo je da mogućih otpuštanja radnika neće biti a kad je riječ o promjenama na rukovodećim funkcijama u pojedinim tvrtkama i ustanovama, sačekat će se dok se ne konstituira Gradsko vijeća, kada će se puno više znati.

Dražen Prša