Grad Senj i DHMZ – Partneri u projektu „Bura doživljaja“

Grad Senj i Državni hidrometeorološki zavod bit će partneri u projektu „Bura doživljaja“, zaključeno je na sastanku između predstavnika DHMZ-a i Grada Senja. 

Riječ je o jedinstvenom projektu Grada Senja, koji uključuje 3 manja projekta – interaktivna kula bure, oda buri i staza bure.Za interaktivnu kulu bure u kojoj će se posjetiteljima uz pomoć suvremenih tehnologija dočaravati puhanje bure, osjet hladnoće koji bura daje te davati razni podaci o jačini puhanja, predviđen je prostor kule Lipica, a za njezino uređenje Ministarstvo turizma je Gradu Senju odobrilo sto tisuća kuna bespovratnih sredstava.

Nastavak ispod oglasa

Uz to, u tijeku je i izrada glavnog projekta za skulpturu „Oda buri“ kojeg Ministarstvo turizma također sufinancira bespovratnim sredstvima. Skulptura će biti postavljena u blizini kupališta Škver, a mijenjat će boje ovisno o jačini bure. U planu je takve svjetlosne efekte uvesti i na sve stupove javne rasvjete u senjskoj luci što će biti izniman vizualni doživljaj.

Staza bure kao treća komponenta u projektu podrazumijeva točke u gradu na kojima bura najjače puše, a koje bi bile označene informativnim tablama.

Ravnatelj DHMZ-a i predsjednik Regionalne asocijacije VI Svjetske meteorološke organizacije (WMO) Ivan Čačić zajedno sa svojim suradnicima s oduševljenjem je Gradu Senju iskazao spremnost na pomoć u projektu istaknuvši kako vjeruje da će to biti dobar primjer suradnje između državne i lokalne razine. DHMZ će svojom stručnošću pridonijeti realizaciji projekta, a postavit će gustu mrežu uređaja za mjerenje bure kako bi se dobili podaci s najburovitijih lokacija. Uskoro će se potpisati i ugovor o partnerstvu i suradnji kojim će se definirati obveze jedne i druge strane u projektu.

„Bura doživljaja“ bez sumnje je jedinstven projekt jer se takvu turističku ponudu danas ne može doživjeti nigdje u Hrvatskoj, a ni u Europi. Nema dvojbe da će taj projekt u Senju biti zanimljiv, atraktivan i inovativan, a bit će i novi turistički proizvod u ukupnoj turističkoj ponudi Grada Senja i šire destinacije.

 A.P.