Među jedinicama lokalne samouprave koje sustavno i planski stvaraju preduvjete za pravilno zbrinjavanje otpada svakako se ubraja i Grad Senj. Nastavlja se provoditi sustav tribina na kojima se građanstvo želi educirati kako čist okoliš, a posebice more, nemaju alternative. Jedna takva tribina najavljena je za srijedu, 4. rujna, a održat će se u dvorani Pučkog otvorenog učilišta M. C. Nehajeva Senj s početkom u 19 sati.

Uz predstavnike Komunalnog društva Senj prezentacije će održati Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja “Eko-Zadar”. Naziv ove tribine je „Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće“. Na temu  „Odgovorno odlaganje otpada – osobni doprinos uspostavi kružne ekonomije“ elaborirat će Nives Rogoznica, dok će o temi „Sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i uporaba“ govoriti Atana Grbić-Martinović.

L. O.