Blagdan Svetog Jurja tradicionalno se slavi kao Dan Grada Senja 23. travnja. Kako bi se nagradili najzaslužniji građani, ustanove i klubovi potrebno je do 28. veljače dostaviti Gradu Senju prijedloge za javna priznanja.

Prema Odluci o javnim priznanjima, prijedlog mogu dati gradonačelnik, trećina vijećnika Gradskog vijeća i radna tijela Gradskog vijeća. Prijedlog treba biti pismeno obrazložen i potkrijepljen relevantnim podacima, a može se predlagati za jednu od četiri kategorije javnih gradskih priznanja: imenovanje počasnim građaninom Grada Senja, Nagrada Grada Senja za životno djelo te Nagrada Grada Senja i Zahvalnica Grada Senja.

L. O.