Grad Senj predao reciklažno dvorište na upravljanje Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o.

U Senju je održan sastanak vezan za primopredaju reciklažnog dvorišta na upravljanje Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o. kojem su prisustvovali predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja Željko Tomljanović, gradonačelnik grada Senja Sanjin Rukavina, direktor Gradskog komunalnog društva Senj d.o.o. Bruno Brozičević i pomoćnik direktora Toni Žunić.

Gradsko vijeće Grada Senja na 15. sjednici održanoj 16. listopada 2018. donijelo je odluku kojom Grad Senj nakon ishodovane uporabne dozvole i svih ostalih radnji predaje reciklažno dvorište Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o. na upravljanje.

Izvođač radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Senju bila je firma GEOTEHNIKA d.o.o. Selca (Brač), a vrijednost izvedenih radova je 3.439.194,48 kn, od čega je Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao 85% bespovratnih sredstava. Radovima je bilo obuhvaćeno opremanje reciklažnog dvorišta – spremnici za otpad, boksovi od predgotovljenih AB elemenata, balirka, usitnjavač granja, prometnica (iskop, uređenje posteljice, izvedba nasipa, nosivi sloj, asfalt i signalizacija), potporni zidovi (armiranobetonski i gabionski) – 322,75 m3 ugrađenog betona, vodoopskrba i odvodnja, kontejner za zaposlene, vaga, nadstrešnica, ograda i elektroinstalacije.
Radovi su izvođeni od 22. prosinca 2017. do 20. srpnja 2018. Prethodno je Bolčević-Gradnja d.o.o. (Sesvetski Kraljevec) izveo radove izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije reciklažnog dvorišta sa spojem na postojeću kanalizaciju na Staroj cesti – ukupne vrijednosti 1.007.831,15 kn.

Vrste otpada koje će se primati u reciklažno dvorište su problematični otpad, otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestivo ulje i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, građevni otpad iz kućanstva. Reciklažno dvorište kreće s radom nakon upisa u Očevidnik reciklažnih dvorišta, a radno vrijeme bit će svaki dan u dvije smjene, osim nedjelje, čime će se napokon stvoriti uvjeti za odvojeno prikupljanje otpada, omogućiti veća mogućnost zaprimanja otpada i smanjenje ukupno odloženog komunalnog otpada na odlagalištima.

GS