Grad Senj prvi u državi po izdvojenim sredstvima za zaštitu okoliša po broju stanovnika

Foto: Grad Senj

Portal Gradonačelnik.hr objavio je rezultate analize o izdvajanju sredstava za zaštitu okoliša hrvatskih gradova iz proračuna u 2018. godini. Prema zadnjim dostupnim podacima Ministarstva financija, Grad Senj je na visokom drugom mjestu, po investicijama i aktivnostima projekata vezanih za zaštitu okoliša, i prvi u državi po izdvojenim sredstvima za zaštitu okoliša po broju stanovnika.

‘Krajem mjeseca srpnja 2018. godine završio je projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Sveti Juraj te je dozvoljena uporaba 1. i 2. dijela građevine infrastrukturne namjene. Radovi na sanaciji odlagališta trajali su od listopada 2016. do kraja lipnja 2018. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 17,3 milijuna kuna, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovao sa 13,7 milijuna kuna, a Grad Senj sa 3,6 milijuna kuna. Tijek sanacije odlagališta bio je iznimno zahtjevan i izazovan jer se samo odlagalište nalazi unutar granica parka prirode Velebit, ali Grad je bio uporan u rješavanju svih poteškoća te napokon imamo odlagalište otpada koje je sanirano prema svim ekološkim standardima. 1. i 2. dio građevine sastoji se od tri kazete sa temeljnim brtvenim sustavom i sistematskom zaštitom iskopa građevinske jame te sustava odvodnje procjednih voda kazeta, sustavom odvodnja oborinskih voda cijelog prostora odlagališta, internih prometnica, sustava vodoopskrbe, sustava odvodnje sanitarnih voda, sustava elektroopskrbe, ulazna zona i objekti na ulaznoj zoni te ograde i ulaza u prostor odlagališta. Obuhvaćen je i iskop i premještane postojećeg otpada kao i paralelno odlaganje novog otpada. Za potpuno dovršenje projekta još je potrebno izgraditi 3. i 4. dio građevine. 3. dio građevine sastoji se od izgradnje završnog prekrivnog sustava, izgradnje pasivnog sustava otplinjavanja te krajobraznog uređenja, dok se 4. dio građevine sastoji od izgradnje baklje na solarni pogon nakon provedenog monitoringa’ – kazao je gradonačelnik Senja Sanjin Rukavina za portal Gradonačelnik.hr.

Nastavak ispod oglasa

‘Krajem mjeseca srpnja 2018. godine uspješno je dovršen projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Senju koje je odlukom Gradskog vijeća u listopadu 2018. godine predano na upravljanje Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, dok su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bila Posrednička tijela. Ukupna vrijednost projekta određena je na maksimalno 4,7 milijuna kuna, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi 4,5 milijuna.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosio je 3,8 milijuna kuna, odnosno 84,99% ukupnih prihvatljivih troškova. Projekt je osim aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, obuhvaćao i obrazovno – edukativne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.
Grad Senj je radom reciklažnog dvorišta stvorio uvjete za odvojeno prikupljanje otpada, mogućnost većeg zaprimanja otpada i smanjenje ukupno odloženog komunalnog otpada na odlagalištima. Programom građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu Grada Senja planirane su aktivnosti nabave posuda za otpad 120 l (3.500 komada), nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, 80 komada spremnika 1.100 l sa karticama/ključevima za višestambene zgrade, nabava koševa sa spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama kao i sanacija divljih odlagališta na području Grada, kazao je Rukavina.

Grad Senj s izdvojenih 28,09 posto ili 2.256,03 kune prvi je u Hrvatskoj u izdvajanju za zaštitu okoliša po broju stanovnika.

L.O.