Kao i svake godine Grad Senj raspisao je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s prebivalištem na području Grada Senja. Odlukom Gradonačelnika Grada Senja raspisan je  natječaj za dodjelu četiri  studentske i četiri učeničke stipendije za studente i učenike koji imaju prebivalište na području Grada Senja.

Inače Grad Senj u ovoj školskoj godini 2020./2021. već stipendira 11 studenata i šest učenika.

U proračunu Grada Senja za 2021. godinu osiguran je za ovu namjenu  iznos od 230.000 kuna, što je povećanje u odnosu na 2020. godinu kada je u gradskom proračunu za ovu namjenu bilo osigurano 180.000 kuna. Iznos mjesečne stipendije je 1.000 kuna za studente i 650 kuna za učenike.

L.O.