Na sjednici Stalnog stručnog kolegija gradonačelnika Otočca Maria Barkovića razmatrana su izviješća JU Narodne knjižnice, Vatrogasne zajednice, Hrvatskog radio Otočca, Hrvatskog centra za autohtone vrste riba i rakova krških voda….

Izdvajamo izviješće direktorice Hrvatskog radio Otočca Ruže Orešković koja je izdvojila da radio nema nikakvih obveza ni davanja prema nikome te da nastoje radijski program obogatiti i učiniti što raznovrsnijim. S prihodovne strane HRO je za razliku od prošle godine ostvario putem marketinškog poslovanja veći prihod. Izviješće o radu podnio je i Denis Lončar ravnatelj Centra za autohtone vrste riba i rakova kraških voda koji je obrazložio aktivnosti provedene tijekom 2011. godine. Ravnatelj Lončar posebno je istaknuo dva važnija događaja u 2011. godini, potpisivanje ugovora sa UNDP- om Hrvatska za provođenje projekta uzgoja rakova i sušu na izvoru.

Potpisivanjem ugovora sa UNDP-om Centar je dobio opremu potrebnu za uzgoj rakova da bi u 2012. godini i započela proizvodnja. Suša koja je zahvatila ribnjak uzrokovala je štete, gubitke na ribnjaku, no ipak je spašen dovoljan broj ribe kako bi se rijeka Gacka mogla uspješno poribljavati tijekom 2012. godine.

Na kolegiju je donesena i odluka kojom se utvrđuje subvencija dostave pitke vode za kućanstva koja nemaju pristup javnoj vodoopskrbi. Grad će osigurati i dufinancirati dostavu (prijevoz) pitke vode za sve korisnike koji nemaju vode i to za udaljenosti do 10 km 80 kn, za udaljenosti od 10-20 km po 100 kn, te za udaljenosti od 20 km na više po 120 kuna. Najviše će vode trebati mjesta Ramljani, Dabar, Dio Hrvatskog polja, Gorića, Glavaca i Škara. Pretpostavlaj se da će se razvesti oko 300 cisterni vode dok je u 2011. godini razvezeno 120.

Stara pekara, kod Kamenog mosta u Donjem gradu predloženom odlukom išla bi u prenamjenu, odnosno taj bi se prostor uredio i transformirao iz „ Stare pekare“ u „ Centar za posjetitelje“ sa brojnim sadržajima.

Prihvaćena je i odluka kojom se gradonačelniku smanjuje koeficijent za obračun plaće sa 5,00 na 4,75 a smanjenje se primjenjuje i na zamjenika gradonačelnika smanjenjem koeficijenta sa 4,25 na 4,04.

Svim grobljima na području grada Otočca gospodari i upravlja otočki „Komunalac“, no, kako su mještani Ličkog Lešća i Čovića izrazili želju da upravljaju i gospodare svojim grobljem donesena je odluka kojom se to dozvoljava Pogrebnoj udrugi CIMITER Ličko Lešće i Čovići.

Dražen Prša