Gradonačelnik Otočca dr. Stjepan Kostelac

Priopćenjem za javnost oglasio se gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac a povodom izbora za Mjesne odbore.
Gradsko je vijeće na posljednjoj sjednici GV donijelo odluku o raspisivanju Izbora za MO koji će se održati 29. 06. 2014, od 10 – 17 sati.
„Povodom održavanja Izbora za vijeća Mjesnih odbora u MO Grada Otočca pozivam sve građane da izađu na glasovanje i izaberu svoje predstavnike u MO. Kroz MO kao jedinice mjesne samouprave odlučujete o brojnim pitanjima koji se odnose na život vas građana u tom MO. Najvažnija pitanja o kojima se odlučuje su: problemi komunalnih usluga, kao opskrba vodom, strujom, izgradnja, asfaltiranje i nasipavanje lokalnih cesta, izgradnja komunalne infrastrukture. Zaštita okoliša, briga o socijalnoj problematici, potrebe i briga o djeci, briga o športu, kulturi i tehničkoj kulturi.
Vijeća MO predstavljaju vezu između samih građana i gradske uprave. O kvaliteti tih ljudi ovisi i odnos sa upravom grada i izvršnom vlasti u gradu. Zato, izaberite kandidate koji svoje osobne interese podređuju društvenim interesima i bore se za bolji život u dotičnom MO. Vijeća MO tijekom godine donose svoje programe koji se usklađuju sa gradskim programima te realiziraju kroz godišnji proračun. Na taj način MO odlučuju o onom što će se raditi i financirati u dotičnom MO kao i o prioritetima radova, da se zadovolje potrebe građana u onom što je najhitnije za te građane. Zato izaberite najbolje kandidate koji su se već dokazali svojim radom i u koje imate povjerenje ne gledajući na stranačku pripadnost.
Ovi izbori za MO pokazuju brojnost listi koje predlažu grupe građana koji se sami organiziraju vjerojatno nezadovoljni dosadašnjim radom stranačkih MO te na taj način žele više pridonijeti na poboljšanju života u tim sredinama“ – stoji u priopćenju kojega potpisuje gradonačelnik grada Otočca dr.vet.med. Stjepan Kostelac.

D.P.