Gradonačelnik odbio „ruku” suradnje sa Gradskim vijećnicima – Gospić tone

Ne prestaju podvale  Gradskim vijećnicima od strane gradonačelnika

Unatoč tome  što je na zadnjoj sjednici  Gradskog vijeća Grada Gospića od strane gradske većine predvođene HDZ-om usvojen Proračun Grada, ali samo formalno s jednom rukom većine, s jasnom porukom HDZ-ove Koalicije: „Ne želimo biti remetilački faktor i oni koji ruše, ali ne mislimo ni pustiti gradonačelnikovu samovolju, ni svakodnevne laži“, pokazalo se jasno kako gradonačelnik ne misli i dalje surađivati s gradskim vijećnicima po pitanju bilo kakvih odluka i kako misli glumiti faraona.

Nastavak ispod oglasa

Da je tome tako vidjelo se i kod  predložene Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića koja nije usvojena jer gradski vijećnici nisu dobili na uvid pola materijala kako bi vidjeli  o kojim se točno izmjenama radi, pa se postavlja pitanje kako glasovati o onome što nitko ne zna i što gradonačelnik taji od javnosti.

Bitno je naglasiti kako gradski vijećnici i dalje nemaju ured predsjednika vijeća u Gradskoj upravi te im se i dalje onemogućava suradnja sa gradskim službama, produkt čega su „loše“ (pod navodnicima) i  ne slučajno  pripremljeni materijali koji im se serviraju na klupama puni nedorečenosti za koje bi trebali dizati ruke, a da ne znaju što uopće usvajaju, umjesto da im se omogući uvid u sve kako bi bili jasno i kvalitetno informirani, na što gradonačelnik očito ne pristaje. Pa je tako na izravan upit predsjednika vijeća svim vijećnicima da li znaju koje su to izmjene izvan ciljanih?  (Odlukom utvrđenih) Svi su sa čuđenjem odgovorili da prvi put čuju (vijećnici HDZa i mladih i Karlovi) – o čemu postoji i tonska snimka i zašto nema grafičkog prikaza koji nedostaje u materijalima? (slika)

Da bi cjelokupna situacija  bila još čudnija izjavom  zamjenika  gradonačelnika koji  je izjavio na sjednici: „da predmetne materijale nije ni vidio“,  a predlaže usvajanje. Pa tko je tu lud? Naime, umjesto utvrđenih 6. izmjena predloženo je 26. Pa tako nitko osim projektanta i možda gradonačelnika nije znao o čemu se radi i zašto su oni povlašteni pred drugim ljudima ovoga grada, umjesto da se  završila predmetna ciljana izmjena, te započeo novi postupak izmjene koji bi obuhvatio cjelokupni Plan u skladu sa zakonom, pitali su se svi?

Dio navodno neleglno izgrađene pivovare otvorio brojne sumlje u izmjene?

Otvorila su se mnoga pitanja, pa i ono je li gradonačelnik ne dopuštenim dodatnim zahtjevima ( po njegovom izboru) htio skriti da je anex – dograđeni dio pivovare navodno bez dozvole, odnosno da je nelegalan i kome je htio pogodovati, ali i činjenicu njegovog postojanja sukoba interesa gdje se čeka skora odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. U najmanju ruku suludo je od svih vijećnika tražiti da glasaju za nešto  o čemu ne znaju ništa i  što im nitko nije dostavio u materijalima kako bi bili upućeni. Činjenica je da je Gradsko vijeće  nalog za izradu Plana dalo još  u ožujku 2016. godine, te da je  tek sada vraćeno na Vijeće – u 2018. godini, no očito da se gradonačelniku nije baš ni žurilo, u vjeri kako će vijećnici samo dignuti ruke bez ikakvih pitanja o svemu navedenom.

Poruka gradske većine predvođene HDZ-om bila je jasna: „Ne želimo kočiti zahtjeve ljudi u smislu ove izmjene prostornog plana, ali se mora znati o čemi se radi i zašto gradonačelnik skriva papire od ostalih građana koji također žele svoje zemljište prenamijeniti“!?! Cilj bi trebao biti da svi građani dobiju pravo predlaganja i uvida,  isto kao i ovih 25. i da mogu iznijeti svoje prijedloge, zašto se treba poštivati zakonska procedura, koja je ovog puta očito izostala.

L.O.