Gradonačelnik Rukavina potpisao Ugovor o financiranju programa i projekata javnih potreba Grad Senja za 2018. godinu

0

Na temelju Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Senja od 11. siječnja 2018. godine i točke VI. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Senja za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata javnih potreba od 11. siječnja 2018. Grad Senj raspisao je Natječaj za financiranje programa projekata javnih potreba na području Grada Senja za 2018. godinu na službenoj web stranici Grada Senja www.senj.hr  dana 19. siječnja 2018. godine.  Rok za podnošenje prijava na predmetni Natječaj bio je 30 dana od dana objave Natječaja, dakle zaključno s 21. veljače 2018. godine.  

Dana 26. veljače 2018. godine, na prijedlog Povjerenstva za otvaranje, provjeru i odabir pristiglih prijava na Natječaj za financiranje programa projekata javnih potreba na području Grada Senja za 2018. godinu Gradonačelnik Grada Senja, Sanjin Rukavina donio je Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba Grad Senja za 2018. godinu.

Sredstva namijenjena financiranju programa i projekata javnih potreba Grada Senja za 2018. godinu iz raspoloživih sredstava Proračuna Grada Senja utvrđena su u iznosu od 1. 773. 000 kuna.

Napominje se da za 54.500 kuna neraspodijeljenih sredstava Natječaj ostaje otvoren do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Grada Senja.     

Danas je gradonačelnik Sanjin Rukavina potpisao Ugovor o financiranju programa i projekata za 2018. godinu sa svim podnositeljima prijava kojima su odobrena financijska sredstva.

L.O./GS