Gradonačelnik Senja Darko Nekić imenovan u Odbor za lokalnu i područnu samoupravu Hrvatskog sabora

Članom Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, radnog tijela Hrvatskog sabora, među ostalim imenovan je i senjski gradonačelnik Darko Nekić, prof. Takvu odluku jednoglasno su donijeli saborski zastupnici na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine.

Sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora u Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu može se imenovati 9 članova na prijedlog predstavničkog tijela jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i to po jedan iz Zagreba, Osijeka, Splita i Rijeke, dva iz jedinica područne (regionalne) samouprave, dva iz jedinica lokalne samouprave (jedan iz kontinentalnog, a jedan iz priobalnog dijela zemlje) te jedan iz reda uglednih pravnika.

Nastavak ispod oglasa

Osim gradonačelnika Grada Senja Darko Nekića, prof., u sastav Odbora imenovani su i: Nives Kopajtich – Škrlec, Jadranka Nikolov, dr.sc. Mirko Klarić, mr.sc. Vojko Obersnel, Nikola Blažević, Tomislav Tolušić, Mladen Ivanović i dr.sc. Boris Bakota.

U svom djelokrugu Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu kao radno tijelo Hrvatskog sabora raspravlja o prijedlozima i poticajima za donošenje zakona, a vezano za ustrojstvo, način rada i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

A.P.