Nakon što je portal Lika online otvorio temu povećanja komunalnih doprinosa, Nezavisna lista mladih Gospić uputila je putem Facebook stranice upit gradonačelniku oko pojašnjenja ovog poskupljenja cijena. Čini se da gradonačelnik Starčević više ne treba ruku mladih u Gradskom vijeću jer ima poslušni HDZ, pa je njegov odgovor bio poprilično bahat.

Upit Nezavisne liste mladih Gospić 

– Pozivamo našeg gradonačelnika Karla Starčevića da se očituje zbog velikog povećanja komunalnog doprinosa na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća. Pogotovo jer se radi o direktnom udaru na mlade obitelji. Ukoliko se nema logično objašnjenje za ovakav potez, naša izuzetno dobra i kvalitetna suradnja do sad će biti prekinuta.  Opravdanja nema. 
Priznati ćemo i našu grešku-nismo jednostavno znali. Reagirali bi.  Iznad svega nam je doprinos zajednici i pogotovo mladima koji žele ovdje ostati i živjeti. Nadamo se, iskreno se nadamo da postoji brz način za saniranje ovog lošeg poteza i da se ispravi ova pogreška.

Bahati odgovor gradonačelnika Starčevića

Poštovana grupo Mladih Gospića

Neinformiranošću o komunalnom doprinosu, moram naglasiti, nagazili ste Gradonačelnika kao zadnjeg uhljeba ovoga Grada – da li je to dobro?

Lista Mladih predobro je upoznata da je telefon Karla Starčevića – Gradonačelnika Grada Gospića kao i njegov Ured za njih uvijek bio dostupan i nije im nikada uskraćena niti jedna informacija. Zašto sada ovako i na ovaj način, nije mi jasno, ali i ovaj način komunikacije prihvaćam ako je potreban?

Ali krenimo sa činjenicama:
Grad Gospić je morao donijeti novu Odluku o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi do kraja siječnja 2019 godine u skladu sa pozitivnim Zakonima RH. Dakako da smo tu Odluku pripremili i stavili 14 dana na savjetovanje sa javnošću tj. preliminarna Odluka je bila dostupna svima i svi građani Grada Gospića su mogli iskazati svoje mišljenje i dati svoj prijedlog za promjene naše predložene Odluke. Imali smo SAMO tri prijedloga građana koja su donijela pozitivan eho i dakako da su ugrađena u konačnu verziju koja je došla na stol Vijećnicima i konačno usvojena. Moram se upitati zašto Lista Mladih nije dostavila svoj prijedlog?
Stara Odluka o komunalnom doprinosu je bila nekoliko puta mijenjana i nadopunjavana ali je bila manipulativna i selektivna, tako da je bila u službi povlaštenima, a to su Mladi Gospića mogli i morali znati da su na gradskoj stranici vidjeli kako se kome naplaćuje komunalni doprinos. Upravo smo tu zamku htjeli izbjeći u novoj Odluci i mislim da smo to uspješno i napravili. A sada da pojasnimo nejasnoću ili nerazumijevanje usporedbom tablice:
Tablica 1 – Komunalni doprinos – stara Odluka do 30.01.2019
Stambene građevine
Zona I Zona II Zona III
1 a – Obiteljske kuće do 500 m/2 – prva nekretnina

20 kn 10 kn 0 kn

b – Obiteljske kuće i višestamb. građevine
60 kn 50 kn 60 kn

Tablica 2 – Nova Odluka 2019 godine
1 Stambene građevine Zona I Zona II Zona III Zona IV
50 kn 25 kn 10,kn 10 kn

Iz tablice 1 je vidljivo da su bila dva kriterija obračuna komunalnog doprinosa za gradnju stambenih objekata. Međutim to je nažalost tada napravljeno da bi se moglo pogodovati. Pitam Mlade tko u Gospiću pod kaznenom odgovornošću može potpisati da nema nekretninu? Koliko ih ima takvih? Dakako da je ovaj kriterij (a) napravljen da bi se pogodovalo povlaštenima a onim drugima naplaćivalo po kriteriju (b) kao što stoji u tablici tj. 60,00 kn /m³ – zona I, 50,00 kn /m³ zona II. Od ca. dvadesetak zahtjeva godišnje, po kriteriju (a) se doprinos naplaćivao za dvije do tri dozvole a sve ostalo po kriteriju (b).
Ako pogledamo tablicu 2 – obje tablice su skraćena verzija – vidjet ćemo da je ona fiksna, nije manipulativna i naplaćuje se: 50,00 kn/m³ zona I, 25,00 kn/m³ zona II i 10,00 kn/m³ zona III, međutim tablica se veže sa člankom 16 Odluke o komunalnom doprinosu kojega prepisujem doslovno u cijelosti:
Članak 16
Gradsko Vijeće na prijedlog gradonačelnika može posebnom odlukom osloboditi obveznika plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti ili djelomično od obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
Opći uvjet za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa je taj da građevina obveznika komunalnog doprinosa mora imati status građevine od interesa za Grad Gospić.
Od interesa za Grad Gospić su građevine:
Vjerske namjene, namijenjene zdravstvenoj djelatnosti,socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, zaštiti i spašavanju, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, proizvodnji, smještaj u turizmu te građevine koje se grade prema Programu socijalno-društvene poticajne stanogradnje
Razlozi oslobađanja su rješavanje društvene i socijalne problematike, poticaja razvoja gospodarstva, otvaranje radnih mjesta i smanjenja depopulacije na području Grada Gospića.
Prema tome dragi prijatelji, objavljeni članak na nekim portalima je lažan i doveo vas je u zabludu a oni koji su to objavili su stari dušobrižnici koje je gradonačelnik otjerao od korita.
Dakako imamo i u komunalnoj naknadi pogodnosti za građane. Ispravili smo nepravilnosti za Lički Osik i svrstali ga u zonu II i tako, podijelili prigradska naselja (zona II) od onih koja su udaljenija i stavili ih u zonu III kako bi potaknuli naseljavanje devastiranih seoskih prostora.
Ukupno smo rasteretili sugrađane u simulaciji obračuna komunalne naknade za više od 350.000,00 kuna a to ćemo nadoknaditi od onih koji nisu ranije plaćali komunalnu naknadu a takvih je bilo oko 40% na području Grada. Zašto se ti medijski dušobrižnici nisu raspitali tko nije do sada plaćao komunalnu naknadu i bio preferiran pri plaćanju komunalnog doprinosa.
Kod mene i mojih suradnika su preferirani: mladi, stariji i nemoćni, nezaposleni, socijalno potrebiti i braniteljska populacija. Prema tome naglašavam: imamo sve mehanizme u rukama i vodimo Grad u interesu svih građana a mislim da sam se u tome i dokazao u proteklom periodu pa smatram da ovakva pompa nije bila potrebna na društvenim mrežama. I sami ste se uvjerili da nisam NIKADA odbio niti ijedan konstruktivni prijedlog mojih sugrađana niti sam odbio nekoga primiti. Javite se na razgovor pa da se uvjerite i sami demantirate Internet SEKTU koja hoće među nas unijeti razdor.
Ako se sjećate dragi prijatelji – Lista Mladih – velike buke kada smo smanjili plaćanje dječjeg vrtića na čemu su nam danas mnogi zahvalni. Tada smo rasteretili roditelje – dakako mlade – u godišnjoj visini od 1.400.000,00 kuna. Nije li to nešto kao poticaj za Mlade. Isti se dušobrižnici i danas brinu za nešto što ne postoji a neće reći da im nešto nedostaje – privilegije.
Dakako da smo na minimum smanjili komunalni doprinos za izgradnju objekata u turističke svrhe. Isto tako smo umanjili doprinos za objekte u poljoprivredi kao i u svrhu prerade i proizvodnje a tu smo otvorili i mogućnost poduzetnicima umanjiti komunalni doprinos i komunalnu naknadu u odnosu na broj novozaposlenih. Sve je to u svrhu ostanka ili povratka naših mladih na prostore Grada Gospića.

Sa poštovanjem
Gradonačelnik Gospića
Karlo Starčević

Odgovor Nezavisne liste mladih Gospić

Gradonačelnik Karlo Starčević nam je odgovorio u vezi našeg pitanja o povećanju komunalnog doprinosa,hvala mu na detaljnom i iskrenom odgovoru. Prije nego objavimo odgovor, želimo reći par stvari.

Kao prvo, mi nismo nagazili nikoga. Naš način komunikacije sa građanima je upravo baziran najviše preko naše stranice na facebooku, preko nje šaljemo upite, tražimo odgovore. Želimo da bude sve javno, nema figa u džepu! Mi smo tu da postavljamo pitanja ljudima koji vode naš grad, a ti isti ljudi su nam DUŽNI odgovarati ! Nema tu nikakve mudrolije, koga smo izabrali da nas vodi-taj i odgovara. Tu priča kreće i završava!
Također želimo reći da ne vjerujemo nikakvim portalima već sebi samima i našim građanima koji od nas traže odgovore na sve situacije ili Odluke gradskih vlasti koje im nisu jasne.
Ponavljamo, snosimo dio odgovornosti što se nismo više bazirali na ovu stvar, vjerujući da neće biti većih promjena, naprotiv, vjerujući da će biti smanjenje komunalnih doprinosa kao što nam je gradonačelnik i odgovorio da će to napraviti prije par mjeseci u akciji “Pitaj Karla”.

Želimo reći da nakon ovog odgovora i dalje se ne slažemo sa cijenom za stambene građevine u iznosu od 50 kn po m3 u ZONI I, a pogotovo nam nikako ne odgovara članak 16 Odluke o komunalnom doprinosu i već sad možemo reći da ćemo na GV tražiti ispravak te odluke.

Molimo i Vas dragi građani da svakako komentirate i da kažete svoje mišljenje o ovome.

Još jednom, hvala gradonačelniku na odgovoru i pohvaliti ćemo i ovu vrstu komunikacije. Ne moramo se uvijek slagati, bitno je da zajedno dođemo do najboljeg rješenja za sve nas. Greške se događaju, ali se mogu i na vrijeme ispraviti- nije sramota. Tko radi, taj i griješi.

Ps.pozivamo i vijećnike GV Hdz-a i njihovih partnera, Sdp-a, da svi zajedno nađemo i napravimo najbolje u ovoj priči.

Vaša NLM

L.O.