Pod presjedanjem Željka Tomljanovića održana je zadnja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća grada Senja. Uz nekoliko financijskih dokumenata za 2021. godinu usvojen je proračun Grada Senja u iznosu od 44,915 milijuna kuna. Budući da je gradska blagajna tijekom ove godine zbog korone bila oslabljena za 3,4 milijuna kuna, Senj će u sljedećoj godini na raspolaganju imati 41,515 milijuna kuna, odnosno smanjenje za 24,7 posto.

Unatoč oprezu vezanom uz prihode od turističke djelatnosti obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Senja Jurica Tomljanović istaknuo je prateće dokumente za 2021. godinu, posebno razvojni programi u koje se u sljedećoj godini planira uložiti oko 22 milijuna kuna. U tom iznosu su ulaganja u komunalnu infrastrukturu planirana sa 7,4 milijuna kuna, čime bi se uredila plaža i šetnica Škver, zatim uređenje nekoliko ulica u starogradskoj jezgri, ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju, kao i u održavanje postojeće komunalne infrastrukture na području grada gdje se planira uložiti oko 4,1 milijun kuna. U okviru gospodarenja komunalnim otpadom Grad Senj će sufinancirati nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, posuda za otpad i vozila za odvojeno prikupljanje otpada, a ujedno će se nastaviti sa saniranjem divljih odlagališta otpada.

Oko 7,6 milijuna kuna uložit će se u javne potrebe, u financiranje novozaposlenih osoba u novouređenom i dograđenom dječjem vrtiću »Travica«, proširenje Gradske knjižnice, sufinanciranje muzejske djelatnosti i djelatnosti Pučkog učilišta, za sufinanciranje udruga, te sporta i opremanja sportskih objekata, kao i stipendija za učenike i studente s tim da će se uskoro raspisati i novi natječaj za osam novih gradskih stipendista, a nastavlja se i s program »Sportom protiv droge«.

Vijeće je također donijelo odluku kojom se obrtnici i poduzetnici koji koriste poslovne prostore i javne površine u vlasništvu Grada Senja zbog poteškoća vezanih uz epidemiju oslobode plaćanja zakupnine za razdoblje trajanja mjere. Onima koji su već podmirili obveze za prosinac, novac neće biti vraćen, nego će im za taj iznos biti umanjena buduća davanja nakon ukidanja mjera.

L. O.