Gospić
Gospić
Gospić

   GOSPIĆ – Među materijalima koji se uoči sjednica redovno nalaze u rukama članova Gradskog vijeća Grada Gospića sve su stavke itekako važne i vrijedne rasprava i pozornosti, kako ovog visokog tijela lokalne samouprave, tako i očiju javnosti. U rangiranju po principu „manje i više važno“ uvijek se dade nešto istaknuti. Tako je  u  kategoriji vrlo važnih predmeta svakako  i Izvješće Ureda državne revizije vezano uz Grad Gospić za prošlu godinu. Zbog čega? Taj dokument je siže cijele priče o financijskoj disciplini, poslovanju u zakonskim okvirima, domaćinskom odnosu prema svemu što se tiče jedinica lokalne samouprave. I još mnogo čega.

    Tako će časni članovi  Gradskog vijeća ovoga petka među inim točkama Dnevnoga reda imati i spomenuto izvješće. Bez obzira bude li  ili ne rasprave po ovoj točci, treba istaknuti neke manje poznate ili zaboravljene činjenice. Ovogodišnja je revizija izvršena u vremenu od  11. ožujka do konca lipnja. Pod lupom revnih revizora našli su  se financijski izvještaji i ukupno poslovanje Grada Gospića. I dok je postalo uobičajeno da državna revizija pronađe niz manjih prekršaja i nepravilnosti i potom napiše brojne preporuke, naputke i  sl, kako bi se nepravilnosti uklonile, ove godine se po prvi puta dogodilo nešto sasvim drukčije.

-„Utvrđene nepravilnosti koje se odnose na računovodstveno poslovanje i naplatu proračunskih prihoda nisu značajne i nisu utjecale na istinitost financijskih izvještaja  i usklađenost poslovanja sa zakonima  i drugim propisima, „te je izraženo bezuvjetno mišljenje“, stoji u zaključku nalaza Ureda državne revizije. U istom  dokumentu se ističe kako „grad poslovne knjige  i sastavlja financijske izvještaje  prema propisima koji uređuju proračunsko računovodstvo“. U pučkom slengu to znači da je sve O.K. i da Grad Gospić radi po slovu zakona. Po čemu je onda ovo izvješće posebno?

    U mnogo proteklih godina revizija je uvijek pronalazila nedostatke. Nastajale su uglavnom brzom izmjenom i dopunom Zakona, Uredbi i Pravilnika, za čiju je implementaciju bilo premalo vremena. Dakako bilo je i ljudskih pogreški neznatnije naravi, ali je revizija precizno i redovno bilježila i javno obznanjivala sve nepravilnosti. Nalaz revizije za 2013. godinu poseban je i po tome što se u mišljenju ne ističe bilo koji detalj koji bi umanjio ozbiljnost financijskog poslovanja, poštivanje Zakona, a u konačnici domaćinski odnos prema svakom segmentu poslovanja. A njih je „mali milijun“  i kako tvrdi revizija zaslužuju bezuvjetno mišljenje. Uostalom, ne treba se ovome pretjerano čuditi ili hvaliti na sva usta. Pa ipak smo postali dio EU-a, pa je ovakvo ponašanje nezaobilazni standard u svakodnevnoj praksi. I na koncu podatak da se mnoge jedinice  lokalne samouprave u RH  ne mogu svrstati u skupinu onih s bezuvjetnim mišljenjem revizije!

L. O.