Foto: Grad Novalja

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je još u veljači ove godine na sjednici Vlade Republike Hrvatske donijelo Odluku o darivanju nekretnina Gradu Novalji. Prije nekoliko dana su ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat i gradonačelnik Grada Novalje Ante Dabo potpisali Ugovor o darovanju zemljišta vrijednog 49 milijuna kuna u svrhu razvoja nove Poduzetničke zone Zaglava-Prozor.

Kako se ističe u priopćenju Gradske uprave na darovanom zemljištu uz razvoj gospodarske aktivnosti planira se i izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada tj. kompostana i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Na ovaj način će se riješiti problem divljih deponija na širem području Grada Novalje i dati novi ekološki aspekt ovoj turističkoj destinaciji.

L. O.