H.Račić: „Lovinac će postati prostor ugodnog življenja“

Lovinac – Dok u pojedinim ličkim sredinama mnogi još uvijek razbijaju glavu oko konstituiranja gradskih i općinskih vijeća, u Općini Lovinac to su riješili na najbolji mogući način, dogovorom i uvažavanjem između HSS i HDZ čiji predstavnici čine vlast u toj općini.

Nastavak ispod oglasa

Mnogi drže da je općinski načelnik Hrvoje Račić, koji pozna svaki kutak Lovinca, najidealnije političko ali i stručno rješenje za budućnost toga kraja, jer posjeduje sve posebnosti koje bi jedan načelnik trebao imati. Dužnost općinskog načelnika preuzeo je 24. svibnja temeljem kvalitetne suradnje između dvije političke opcije (HDZ-HSS) ali i na temeljima uvažavanja dogovora koji čine pretpostavke za kvalitetno funkcioniranje i razvoj lokalne samouprave. Ujedinjenjem ovih dviju političkih opcija, koje imaju svaka na svoj način vrijednosti, zajedničkim snagama krenuli su u poslove koji su već sada definirani i zacrtani programskim aktivnostima. Nakon „pročešljavanja“ financijskih i kadrovskih  prilika u općini, načelnik Račić kaže da je zadovoljan zatečenim stanjem i prilikama, jer općina nema nikakve repove kad su upitanju financije. Općina nema ni kune duga ni kune kredita, a raduje činjenica da su osigurana dovoljna sredstva za redovan rad. Pozornost u daljnjem radu načelnik Račić kaže da će usmjeriti traženju novih izvora financiranja za nove projekte, za sufinanciranje, za pripremu tehničke dokumentacije, odnosno na prikupljanju što više novaca za normalan rad ali i za reazlizaciju planiranih projeka. Napominje činjenicu da je iznimno zadovoljan ekipom, stručnim timom što je zatekao u općini i sljede aktivnosti oko podjela zadataka i poslova koji su temeljeni na realizaciji planiranih projekata.

         

Hrvoje Račić
Hrvoje Račić

       „  Nastavljamo sa projektom „Sveto Brdo“ , na kojem već nekoliko godina radimo, milioni eura, rad i trud su na neki način utrošeni, a sad su u tijeku pregovori sa Vladom da se osnuje državna tvrtka koja bi nastavila daljnjim provođenjem tog projekta. Mi kao općina nemamo dovoljne kapacitete a ni naši partneri Ličko senjska, Zadarska županija i Općina Jasenice nemaju dovoljne ljudske ni financijske resurse kako bi  izrealizirali jedan tako veliki projekt. Imamo i niz započetih projekata, jedan veliki projekt vodoopskrbe sjevernog djela općine vrijedan 35 milijuna eura, koji je pripremljen sa svim dozvolama, slijede poslovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta, poslovi na ostaloj infrastrukturi, poslovi vezani za funkcioniranje općinskih tvrtki, komunalnog poduzeća, Centra za dnevni boravak i pomoć u kući za starije osobe udruge „Dobra vremena“, pa do projekata osnivanja tvrtke „Agro Velebit“ poljoprivrednog poduzeća, tako da ovaj tjedan krećemo sa oranjem prvih 100 hektara zemljišta, sljede poslovi na uređivanju zemljišta, tako da planiramo 500 ili 1000 hektara zemljišta privesti svrsi i pokrenuti ozbiljnu proizvodnju krumpira a i ostalih kultura.

Naša poljoprivredna zadruga i udruga proizvođača Ličkoga krumpira proveli su zaštitu ličkog krumpira kao proizvoda sa geografskim porijeklom i kako je to sve krenulo iz Lovinca mi u stvari želimo i postati prava općina ličkoga krumpira.

Načelnik Račić drži da je uz poljoprivredu, turizam jedna od okosnica budućnosti razvoja ovoga kraja.  Kroz općinska poduzeća i kroz razne investitore s kojima su razgovori u tijeku stvaraju se svi preduvijeti za otvaranjem novih radnih mjesta, nastavlja se program stambenog zbrinjavanja odnosno naseljavanja ljudi, gdje općina odnosno država daju građevinski materijal obiteljima koje se žele trajno nastaniti u općini. Jedina mogućnost kvalitetnog razvoja po Račiću bazirat će se na EU fondovima, jer kako kaže:

          „ nema više novaca preko koljena, na način da se ode u Zagreb pa donesu novci, postojat će samo projektna financiranja sa spremnim projektima ali i sa dobrom ekipom“.

Lovinac će se razvijati u pravcu turizma i poljoprivrede, poljoprivrede u smislu koja će servisirati turizam na ovom području tako da u sljedećih 10 godina računamo na povećanje populacije za nekih stotina ljudi i da se ozbiljno može računati na značajan broj turista. Realno gledajući realizaciijom projekta „Sveto Brdo“ vjerujemo da ćemo udvostručiti broj stanovnika u sljedećih deset godina. Želimo postati prostor ugodnog življenja, što jednim djelom smo i danas u smislu infrastrukture i u smislu svega onog što je suvremenom čovjeku danas potrebno, no računamo na ovaj prostor u budućnosti kao operativno brojčano jake zajednice koja će moći funkcionirati baš kao velika zajednica.

Dražen Prša