Milinović

Nakon što je HDZ optuživao Milinovića da ne može imenovati direktora Lika cesta jučer je Trgovački sud upisao u registar imenovanje Milana Kolića i Ivana Kotvice.

S tim je HDZ doživio još jedan poraz, jer je optuživao župana za protuzakonita imenovanja. Trgovački sud u Rijeci, potvrdio je da je Milinović radio sukladno zakonu.

Sjetimo se nedavno, župan je bio prozivan i zbog imenovanja Lučke uprave u Senju, ali je Vrhovni sud ponovno potvrdio da župani, pa tako i Milinović imenuju članove vijeća lučkih uprava i sva druga upravna vijeća.

L.O.