Pripremni radovi na izgradnji infrastrukture vezane uz budući HES „Kosinj 2“ uvelike traju. Jedan od najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata svakako je izgradnja spojne ceste Sudenci-Sklope. Tako je ovih dana u taj  posao uvedena prva grupa radnika splitske tvrtke „ST Gramit“ d.o.o. čiji će prvi radni zahvat biti izgradnja nadvožnjaka iznad željezničke pruge kod Studenaca. Sa grupom radnika na terenu je i direktor tvrtke „ST Gramit“ Mirko Kujundžić,  koji je ujedno i voditelj radova.

-Ovo ovdje je sami početak radova na toj dionici. Već smo izuzeli sve elektro i druge vodove koji se nalaze uza samu željezničku prugu, a od zemljanih radova već smo iskopali  i pripremili teren budućeg nadvožnjaka. Za koji dan nam stiže ostala potrebna oprema, kontejneri i već grupa  radnika. Ovdje će se ugraditi i video-sustav, a već imamo fizičku zaštitu. Krećemo s realizacijom temeljnih upornjaka budućeg nadvožnjaka s dužinama od po 22 metra i treba reći kako je ovaj dio projekta vrlo složen i stručno zahtjevan. Cijela cestovna dionica Studenci-Sklope je duljine oko devet kilometara, a vrijednost radova je 30 milijuna kuna, što će najvećim dijelom financirati HEP i manjim dijelom Općina Perušić, naglasio nam je voditelj radova Mirko Kujundžić. 

Ovom cestom prevozit će se sav građevinski materijal i postrojenja buduće hidroelektrane „Kosinj 2“ u koju HEP planira investirati preko milijardu eura. Teren je danas obišao i načelnik Općine Perušić Ivica Turić sa suradnicima. Stalno su na terenu kako bi se uvjerili da ovaj prvi po redu infrastrukturni dio projekta nove hidroelektrane teče prema planu. Na širem području Kosinjske doline u tijeku su mnogi radovi u aranžmanu Općine Perušić jer se saniraju i grade novi kilometri lokalnih prometnica. Djelatnici ST Gramita na ovaj su način započeli probijanje najvažnije prometnice koja će završiti na obalama rijeke Like. Pred izvođačima radova je građevinska odiseja kroz prave ličke prašume i krš, posao koji iziskuje puno truda, strpljenja i znanja. Imajući sve ovo u vidu, realizacija HES-a „Kosinj 2“ je pokrenuta pripremnim radnjama koje vode istome cilju.

L.O.