Hoće li s novim Zakonom konačno doći kraj konjima koji lutaju Likom?

Republika Hrvatska novim Zakonom o popisu poljoprivrede 2020. želi dobiti što precizniji podatke o hrvatskoj poljoprivredi i utvrditi važnost ove djelatnosti za cjelokupno gospodarstvo. Na ovaj način će se prikupljati svi relevantni podaci o zemljišnom fondu, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, površini voćnjaka, maslinika i vinograda te broju stabala voća i trsova vinove loze, navodnjavanju, stočnom fondu, radnoj snazi u poljoprivredi, smještaju životinja, gospodarenju stajskim gnojem, mehanizaciji, mjerama potpore ruralnom razvoju te ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Područje Krbavskog polja u Općini Udbina je izrazito ruralni dio Like, s nekoliko farmi, mnoštvom OPG-a i poljoprivrednih površina. Stoga će četiri popisivača iz Popisnog centra Općine Udbina na tome području kontaktirati nositelje poljoprivrednih gospodarstava u periodu od 14. rujna do 14. listopada i prikupljati informacije prema  definiranim pitanjima Državnog zavoda za statistiku.

Nastavak ispod oglasa

Sudeći po navedenim detaljima i pitanjima istaknutim u novom Zakonu o popisu poljoprivrede konačno bi mogao doći kraj nepravilnom držanju stoke koja luta naokolo bez nadzora, bez potrebnih uvjeta za držanje i uzgoj. Ovo je izraženo diljem Like, posebno na području Krbavskog polja gdje stoka godinama slobodno luta i pravi štete na usjevima, za koje nemarni vlasnici dobivaju izdašne poticaje.
L. O.