Udruga koja razvija edukacijski centar u Velikom Žitniku kraj Gospića, a već desetu godinu zaredom provodi pustolovno edukativne programe u prirodi za mlade na području Like i Velebita, ovaj put okupila je 26 mladih volontera iz Finske, Latvije, Mađarske, Portugala i Bosne i Hercegovine, te Makedonije, Francuske, Njemačke i Italije.

Naime, u tijeku je volonterski kamp u Velikom Žitniku kraj Gospića koji traje od 3. – 16.8. 2015. i u ova 2 tjedna znatno je povećao populaciju sela i donio živost i akciju.

Kamp se održava uz potporu Europske Volonterske Službe Erasmus+ programa Europske komisije, a mladim volonterima pružio je priliku da se na 2 tjedna vrate u prošlost – sakupljaju drva, kuhaju na otvorenoj vatri, uređuju okoliš i šumu iza sela, pomagati će lokalnom stanovništvu u njihovim svakodnevnim aktivnostima, a biti će tu i kreativnog rada, pletenja vune i tradicionalne drvene ograde – „pletera“.

Volonteri uče i hrvatski, naučili su ponešto o lokalnom folkloru i običajima – prisustvovali su smotri folklora u Ličkom  Osiku, posjetili su Spomen-dom dr. Ante Starčevića a posjetiti će i Memorijalni centar Nikola Teslauz potporu Državnog arhiva u Gospiću i Muzeja Like iz Gospića.

Također mladi volonteri sudjelovati će u Outward Bound aktivnostima – planinarenje, navigacija, penjanje na stijenu na poznatom Ličkom penjalištu Čelina pod Otešom.

No, pridružili su im se i lokalni mladi  i pomogli u uređenju okoliša u Velikom Žitniku, a pridružiti će im se i na penjanju. Na taj način uspješno spajaju mlade Europljane i mlade lokalne stanovnike i u nadi za nove zajedničke projekte korisne za mlade i lokalnu zajednicu.

L.N.