Budući da rijeka Lika teče od jugoistoka prema sjeverozapadu i na svom toku ima vrlo razvijenu mrežu površinskih tokova tj. pritoka podzemne vode imaju vrlo  mali utjecaj na ukupne količine vode rjezina sliva. Većina pritoka rijeke Like su lijevi pritoci, a najznačajniji su Počiteljica, Novčica, Bogdanica, Otešica, Bakovac, ali i puno manjih pritoka. Među te manje pritoke ubraja se i pritoka Dunjevac koja teče kroz Veliki Žitnik kao i kroz istoimeno naselje Dunjevac. 

Tijekom mjeseca travnja Hrvatske vode preko svog izvođača radova G.P.V. „Građenje“ iz Gospića izvode radove na uređenju i čišćenju potoka Dunjevac kako bi mu se poboljšala protočnost i smanjilo izlijevanje na poljoprivredne površine tijekom kišnog perioda godine. 

L.O.