Humana misija za dostojan život starijih

Općina Udbina dijeli istu sudbinu s većim dijelom Like gdje je znatan udio starije populacije. Stoga je više nego li važno pomagati starijim ljudima koji ne mogu sami obavljati dio kućanskih i drugih poslova. Ravnatelj Centra za pomoć u kući u općini Udbina Mirko Đukić u razgovoru ističe višegodišnji rad ove ustanove i brojne sadašnje aktivnosti.

-Centar za pomoć u kući na području Općine Udbina skrbi i pomaže 60 domaćinstava. Riječ je o starijim osobama koji zbog bolesti i poodmakle životne  dobi  ne mogu sami obavljati dio kućanskih poslova. Na terenu se stalno nalazi naših pet radnika koji  tim  ljudima cijepaju i donose ogrjev, pomažu oko kućanskih poslova, čiste, pospremaju, kuhaju… Također je dragocjena pomoć našim starijim sugrađanima donijeti im lijekove, platiti račune, kupiti neke namirnice jer su mnoga domaćinstva dislocirana ili nemaju prijevoza, ističe ravnatelj Centra Mirko Đukić. Kako  bi Centar za pomoć u kući ispunjavao svoju humanu zadaću financijski ga pomažu resorno Ministarstvo i Općina Udbina.

M.S.