HZZO utvrdio znatno niže cijene testiranja na Covid-19

0

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u ponedjeljak je utvrdio znatno niže cijene testiranja na Covid-19, tako da će ubuduće ustanovama za testiranje pacijenata umjesto 1500 kuna plaćati 501 kunu, odnosno 698 kuna.

Nova cijena testiranja na koronavirus s dvije sekvence genoma iznosi 501 kunu, a s tri sekvence genoma 698 kuna. Riječ je o cijenama koje HZZO plaća svojim ugovornim ustanovama koje rade testiranje na koronavirus za osigurane osobe kojima je ono indicirano, priopćeno je nakon sjednice Upravnog vijeća HZZO-a.

Oglas

Pojeftinjenje objašnjavaju novim okolnostima na tržištu, većom dostupnošću i povoljnijom cijenom reagensa, što je posljedično omogućilo smanjenje cijena testiranja.

Odluka o smanjenju cijena testiranja donesena je zbog epidemiološke situacije u Hrvatskoj i u žurnom postupku savjetovanja s javnošću, uz potrebno usklađenje s podzakonskim propisima, kao i uz utvrđivanje cijene za postupak testiranja na koronavirus, navodi se u priopćenju.

Ministar zdravstva Vili Beroš prethodno je danas na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite rekao da sukladno proceduri ta odluka HZZO-a treba biti objavljena u Narodnim novinama, što se očekuje u srijedu. Nakon toga, upravna vijeća zdravstvenih ustanova moraju potvrditi nove cijene.

Izbor doktora medicine bez specijalizacije i financiranje rada pripravnika

Na sjednici Upravnog vijeća utvrđena je zdravstvena ekologija kao nova djelatnost zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu s odredbama Mreže javne zdravstvene službe te odredbama Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

U cilju zapošljavanja što većeg broja doktora medicine u zdravstvenom sustavu HZZO će i dalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije. Stoga su donesene odluke o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom u 2020. godini, te je u prijedlogu Liste prvenstva uvršteno pet kandidata.

Također se nastavlja financiranje rada pripravnika – doktora medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine za koje će se financirati pripravnički stažna temelju  javnog natječaja iz 2020. godine. Svi pristigli zahtjevi zadovoljavaju formalne uvjete te je u sustav financiranja pripravničkog staža uvršteno sedam kandidata – jedan doktor medicine, dvoje magistra farmacije i četvero magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Nakon provedenih natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima HZZO-a.

L.O./H